Grupper

brown book page
Photo by Wendy van Zyl on Pexels.com

Bønnegrupper

Etter den første kvinnekonferansen i 2008 startet vi opp med tverrkirkelige bønnegrupper. I hver bønnegruppe er det med kvinner fra forskjellige menigheter. Arbeidet har vokst, vi bygger stein på stein. Per idag er det 13 bønnegrupper.

KvinneForum har også startet opp med bønnegrupper i Nord-India. Se misjon her

Bønnegruppene samles en kveld i måneden, og velger selv hvilken ukedag de ønsker å samles. Hver gruppe ledes av en gruppeleder. Gruppelederne samles to ganger i året for fellesskap og oppdatering.

Vår visjon er å starte bønnegrupper over hele Nordhordland, for vårt arbeidsoppdrag er å be for hele regionen.

Alle som ønsker å være med i en slik gruppe er varmt velkommen.

Ønsker du å være med i en bønnegruppe?

Ta kontakt: kvinneforumnh@gmail.com