“Si, takk for alle mennesker…”

Kvinnekonferansen 2018 er historie, men opplevelsen, ordene, undervisningen, fellesskapet sitter igjen og håper vi vil bære frukt i tiden som kommer.

Siri har skrevet noen tanker om konferansen:

Vi ser tilbake med stor glede på denne helgen (26.-27.10.18) som vi fikk dele med mange fantastiske damer fra hele vår region. Temaet for helgen var bønn. Vi hadde invitert både Anne Christiansen og hennes mann Stephan til å tale til oss.
Anne talte fredag kveld og sa at hun var glad for å få komme tilbake til Nordhordland igjen. Det var godt å komme hit og tale for hun kunne merke at det var mange som hadde forberedt denne helgen i bønn. “Det er et spesielt område, dette her” sa hun. “Det finnes en gjenklang mellom himmel og jord her, det er mange som står for Guds rike” Anne hadde fått et spesielt ord ord til damene som var med i dette arbeidet. “Troskvinner – det dere setter dere fore skal lykkes for dere”.
Anne delte fra reiser både til Sør-Korea og Brasil. Det skjer mye i Guds rike der, men alt startet med bønn. I menigheten hun besøkte i Brasil er det hver uke 1500 som tar i mot Jesus.
Lørdag formiddag var det seminar med lunsj. Anne snakket da i to bolker om
“Vårt personlige bønneliv”
Hvordan få fart på det personlige bønnelivet vårt? Jo, begynn å takke for alle mennesker slik det står skrevet i 1. Tim.2. 1-2: “Si takk for alle mennesker, og be for konger og alle de som har en høy stilling…”
Hun delte om hvordan “takken” opp til Gud var med på å forløse hennes eget bønneliv. Det er viktig å finne en tid på døgnet til å be. Tidlig om morgenen kan være en fin tid, da er det få forstyrrelser rundt oss.
Det gjelder å ikke gi opp. Jak.5.16 “Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye”. Jesu eget eksempel på bønn, om at de alltid skulle be og ikke gi opp, kan vi lese om i Luk.18.1-8 om “Enken og dommeren” – og alle som så Anne stå på taler stolen og slå løs med paraplyen vil for alltid huske å ikke gi opp, men trenge seg inn på Gud i bønn.

Lørdag kveld talt Stephan Christiansen til damene. Han hadde fått et budskap med overskriften:
“Kvinner som bygger landet og vinner nasjoner for Gud er …”
1. Kvinner som ber
2. Kvinner som søker Guds rike først
3. Kvinner som gir
4. Kvinner som forkynner evangeliet
5. Misjonskvinner
6. Kvinner som leder an
7. Kvinner som er frimodige
8. Kvinner som overfører fra generasjon til generasjon
9. Kvinner som er rene
10. Kvinner som bygger familien.

Gjennom hele konferansen var det godt oppmøte og som ved alle gode møter, det var ingen som ville gå hjem igjen, for her var det godt å være. Folk melder at de gikk oppmuntret og oppbygget hjem fra samlingene – og slik vil vi gjerne at det skal være.
Hør gjerne igjennom talene en gang til, kanskje Gud minner deg på noe du skal arbeide vider med?