Opptak fra Kvinnekonferansen

Fredag 26.10 Anne Christiansen – Kveldsmøte

Lørdag 27.10 Anne Christiansen
Seminar del 1

Seminar del 2

Lørdag 27.10 Stephan Christiansen – Kveldsmøte