Lørdag kveld på Kvinnekonferansen 2019

Liv lørd. kv. - 1Liv Engebretsen ønsket velkommen til siste samling på Kvinnekonferansen. Hun minnet om tema på seminaret tidligere på dagen og ga ordet til Anne Christiansen:

I Efeserne 6,10 – 20 står det om å ta på Guds fulle rustning.

Vers 10 Bli sterke i Herren i hans veldige kraft Gud regner med sin Ånd i oss. Se på kvinnen som beskrives i Ordspråkene 31 hun har handlingskraft. Vers 16 Hun ser seg ut et jordstykke og kjøper det… Når Gud skal ha noe gjort, gir han folk tanker og når vi handler på det begynner ting å skje. Tanker fra Gud skal vi ta imot!

Eferserne 6,11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens liste knep.

Ta på er en aktiv handling. Vi må forstå at den åndelige kampen i kristenlivet er som et krigsskip. Vi er som en armé og da må vi aktivisere rustningen. Hver dag skal vi ta på oss rustningen. La oss leve åpent med troen vår. Les i Bibelen ute og hjemme. Hvor mye lar vi oss fylle av Den Hellige Ånd? Verdens ånd og Guds ånd er i krig med hverandre. Da trenger vi rustningen for å leve ut Jesus-livet. Vi må dele Jesus-livet med folk rundt oss. Om vi går med rustningen på tåler vi trykket fra verden. Vi lever i frihet i rustningen. Lær deg å ikke leve på følelser. Vi skal være i den åndelige kampen, men ikke være preget av den. Gud vil vi skal være hode og ikke hale! Frelsenshjelm beskytter vårt sinn og våre tanker. Min identitet er i Herren! Gud reiser opp sin armé!

Lørdag kveld ble avsluttet med vitnesbyrd fra flere deltakere. Gud er frigjørende og klar til å hjelpe den som ber.

Takk til Anne som inspirerte oss! Takk til hver enkelt av dere som kom og gjorde disse dagene oppløftende og gode.

 

Litt mer fra Kvinnekonferansen 2019

Laila Nygård ønsket alle velkommen til en ny og spennende dag med fellesskap og Guds Ord. Hun minte oss på talen fredag kveld og hovedtemaet om å få mer av Gud og hans kraft. Hun snakket også om hvor godt og viktig det er å stå med i bønnearbeidet, stå sammen og be for å få gjennomslag.Seminar lørdag Anne - 1

Anne Christiansen fortsatte undervisningen og snakket om hvordan vi kan ta avgjørelser: Be!
Den Hellige Ånd åpenbarer hemmeligheter om Jesus for oss. Tenk på Peter som gikk på vannet. Jesus var ikke sjokkert over at han gjorde det, men at han sank! Hva ba disiplene Jesus om? Lær oss å be! Se Lukas 11.
Å ha tid med Gud i bønn er en nødvendighet. Det er ikke luksus å være alene med Gud! Da blir jeg til større nytte. Det er jo utrolig at han vil ha alle disse bønnene, men han vil! Å gå ut til andre og ha tid alene med Gud må gå hånd i hånd. Hvor mange trengs for at en bønn skal bli hørt? EN! Ett rettferdig menneskes bønn har stor kraft. Vi retter vår bønn til den levende Gud.

Filipperne 1,9-10 Og det ber jeg om, at deres kjærlighet må blir mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag.

Vi trenger Guds innsikt og dømmekraft for å dømme om det som er rett. Vi trenger å velsigne de som krenker oss og vi får kraft til det ved å be! Vi må tillate at Gud lærer oss gjennom tøffe ting. Bli ikke såret og la ikke solen gå ned over din vrede. Vi må gi det til Herren.
Når vi flyr blir sikkerhetsprossedyren gått igjennom, vi får høre om livvester, lys, exit og surstoffmasker. Når de snakker om surstoffmaskene sier de : Ta på din egen maske først, før du hjelper andre! Hva, meg selv først? Flyverten forklarer: Du er ute avstand til å hjelpe andre om du ikke har tilgang på surstoff. Dette høres rimelig ut, ikke sant? Derfor gå på himmelsk surstoff, slik at du kan hjelpe andre. Søk Gud om visdom! Vi trenger alle å komme inn i Guds handlekraftmønster. Vi trenger å vente og lytte, det må være en del av bønnelivet vårt. Jesus skrev i sanden, kanskje var det for å vinne tid? Han snudde en vanskelig situasjon. Tenk om vi ved å vente og lytte kan snu en situasjon?
Vi trenger omvendelses kraft i Norge i dag. Paulus kom under omvendelses kraft mens han forfulgte de kristne. Vi trenger det samme nå! Gjennom våre bønner kan det skje.
Hva bruker jeg tiden min på? Tørke støv av nipsen? Holde orden i huset? Det er fint med orden, det gir fred, men er det dette jeg skal bruke tiden min på? Ha på sturstoffmasken, lad opp på Den Hellige Ånd! Vær på nett med himmelen, det er så vidunderlig attraktivt .

Apostlenes gjerninger 10,38 Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen for Gud var med ham.

Menigheten ble salvet av Gud. Det er alt vi trenger, salvet med Den Hellige Ånd for å betjene mennesker. Vi er avhengige av Herren.
Jesus har bønneemner for oss:

Lukas 6,27-28 Men til dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere.

Når vi tar hverandre for gitt har vi tid til hva som helst, vi anstrenger oss ikke. Måten jeg omgås med min ektefelle er avgjørende for om jeg får bønnesvar. Gud, lær oss å elske, vandre i kjærlighet og å be. Lær oss Gud å ha hjertets oppriktige kjærlighet til de som opptrer som mine fiender. Vi trenger ny nåde for alle mennesker. Vi ber for naboer og mennesker rundt oss. Det burde være det letteste å elske mennesker, søsken i troen, men kjøttet slår inn også her. Vi trenger virkelig å lære og be. Fortsett å be! Ved å praktisere det Jesus sier i Lukas 6,27 -31 . Må du svelge noen kameler? Gjør det!
Lev i Guds kjærlighet og vær fri, dette lærer vi gjennom bønnelivet. Ingenting må få makt over oss. Ta autoritet over livet ditt! I 1. Samuels bok 1,2 leser vi om Hanna og hennes liv og bønner som forvandlet situasjoner.
Hanna var barnløs, Pennina hennes medhustru hadde barn. Hanna ble et mobbeoffe. Hanna går igjennom lidelse, hun ber Gud om en sønn og hun lover å gi ham til Gud om hun får en. Hadde disse lidelsene en betydning for at Samuel ble den han ble? Herren kan vende alle ting til det gode. Ting som plager deg, det handler om hvordan du tar det, om du bringer det til Gud og lar Han hjelpe deg. Samuel ble til velsignelse for generasjoner, Gud vendte Hannas situasjon til det gode.
I 1. Samuels bok 2,26 og 3,7 leser vi om Samuels utvikling. Han måtte få Guds ord åpenbart for seg, slik også med oss. Vi trenger å være så bevisste på Guds Ord, det er grunnlaget for livet.
Markus 11,24 Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene dere – tro at dere har fått det, og dere skal få det.
Dette er troens bønn, en bønn etter Guds vilje. Vi må være vise når vi ber. Bønn er koblet med tilgivelse (Markus 11, 25-26) Gud vil at jeg skal be selv om jeg har fått det.
Et eksempel: Datteren kommer og ber om penger til en presang. Hun ber om dette på tirsdag, presangen skal overleveres på lørdag. Du sier ja på tirsdag og pengene får hun på lørdag. Hva om hun ber om penger til presangen onsdag, torsdag og fredag, ville du da ikke ha spurt om hun ikke hadde tillit til deg? Slik er det mellom Gud og oss og. Be, tro at du har fått det, så får du det. Hvil i tro og tillit til Gud.
Gi det indre menneske næring, få næring fra Guds Ord gjennom å høre Ordet, lese det igjen og praktisere det. Vi trenger å bli avhengige av Guds Ord.
Jesajas 38,1-10 Hiskia ble syk, profeten kom og sa at han skulle dø, men Hiskia ba og profeten kom tilbake og sa at Herren ga han femten år til å leve. Vi kan be for andre, vi kan be for mennesker som ikke ber selv. Det finnes ikke grenser for hva vi kan be for i forbønn.
Be at Satans makt skal bli brutt! Gud leter etter forbedere. Esekiel 22,30 Gud vil ikke at noen skal gå fortapt. Gud har gjort seg avhengig av våre bønner. Bring hjerterommet fram for Herren. Kristus er vår forbeder og forsoner.

 

Et tilbakeblikk på Kvinnekonferansen 2019

Åpning Kvkonf 19 - 1

Kvinnekonferansen 18. -19. Oktober 2019.

Fredag kveld.

Endelig var kvelden der som vi hadde gledet oss til i lang tid. Omtrent 150 kvinner i alle aldre hadde kommet for å høre, se, bli oppmuntret og bygd opp av taler og fellesskap. Siri Sætre Andersen åpnet med Apostlenes gjerninger 1,8 Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.
Hun ønsket hver enkelt velkommen og minnet oss på at fellesskapet er en kraftstasjon for oss.

Konferansens taler var Anne Christiansen og hun startet med å spørre om vi kunne spansk, noe ingen turde si at de kunne… Men hun hadde lært seg litt – Quiero más – jeg vil ha mer!
Gud har en menighet, den er over hele verden, men ulike ting preger menighetene og verdensdelene.
I Sør-Amerika og Latin-Amerika finner vi menighetsvekst.
I Afrika – Guds mirakelkraft, tegn og under
I Asia – bønn, særlig i Sør-Korea
I Amerika – generøsitet og giverglede
I Europa – stå i tøffe tider, utholdenhet.
I Argenntina har de hatt vekkelse i 30 år. De har bedt om menighetsvekst og Den Hellige Ånd vekker til live en lengsel etter mer – quiero mas! Tenk på enken som satte ut kar etter kar og oljen fortsatte å flyte. Det er et verk av Den Hellige Ånd, en vekkelsens ånd. Alt er mulig for Gud og han inviterer oss til å ta opp alt med ham.
Gud kalte Bolette* til å be for Lars Skrefsrud i 10 -15 år. Hun så ham i et syn og Herren ga henne utholdenhet til å be. Han var da en kriminell og langt fra Gud.
Må Den Hellige Ånd gjøre oss sultne på å be og stå sammen i Åndens verk. Vi må forstå hvorfor kraften kommer slik at vi kan transportere den videre. Alle trenger et nærvær av Jesus.
I Sør_korea ber de fra klokken 05.00 om morgenen. Tror du de bare trykker på en knapp og så står de opp og ber? Nei, de er som oss, trette om morgenen, men de opplever velsiglesen ved å be!

Apostlenes gjerninger 16, 6 -13

v.9 Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedoner som sto og kalte på ham og ba: ”Kom over til Makedonia og hjelp oss!”

Det kom et bønnerop fra Europa, det gjelder fortsatt, be for Europa, be for Balkan. Vi trenger å forstå hva Gud gjør og bli smittet av Hans gjerninger rundt om i verden. Evangeliet trenger å bli forkynt i Makedonia igjen.
I vers 13 står det: På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten, til en elv hvor vi mente det var et bønnested. Der satte vi oss ned og talte til kvinnene som var samlet.
Bønnested og kvinner, det henger sammen. Kvinner har i mange år svart på bønneropet. Norge skal være en kraftstasjon for Europa gjennom bønn. La oss be: Bygg ditt rike og gjør det gjennom meg, Herre! Be om tenåringsvekkelse, be om at media skal vise skikkelige omvendelse.
Vær kvinner som ber sammen. Søk råd hos mennesker som har fartstid hos Herren. Husk at Den Hellige Ånd er bønnens ånd!
Gud: Fyll oss med åndens og bønnens ånd!Anne C kvkonf19 - 1

Vil du høre talen? Gå til denne siden på JesusKvinner sin nettside www.jk.no

*Kvinnen hette Bolette Larsen Hinderlie.
Som ganske ung hadde hun et syn, og en røst sa til henne: “Denne vil dø som en forbryter om ingen tar på seg oppgaven med å be for ham. Han får samme skjebne som Ole Høiland om ingen ber for ham. Be du for ham, og jeg vil sende ham ut for å forkynne evangeliet for hedningene!”
Bolette ble sterkt beveget og ropte: “Jeg skal be for ham!”Det løftet holdt hun. Og mannen hun ba for var Lars Skrefsrud
. (Kilde Vårt Land) http://www.verdidebatt.no/innlegg/241776-glemte-og-diskriminerte-kvinner?side=1

Vil du vite mer? Følg med i neste uke….