Litt mer fra Kvinnekonferansen 2019

Laila Nygård ønsket alle velkommen til en ny og spennende dag med fellesskap og Guds Ord. Hun minte oss på talen fredag kveld og hovedtemaet om å få mer av Gud og hans kraft. Hun snakket også om hvor godt og viktig det er å stå med i bønnearbeidet, stå sammen og be for å få gjennomslag.Seminar lørdag Anne - 1

Anne Christiansen fortsatte undervisningen og snakket om hvordan vi kan ta avgjørelser: Be!
Den Hellige Ånd åpenbarer hemmeligheter om Jesus for oss. Tenk på Peter som gikk på vannet. Jesus var ikke sjokkert over at han gjorde det, men at han sank! Hva ba disiplene Jesus om? Lær oss å be! Se Lukas 11.
Å ha tid med Gud i bønn er en nødvendighet. Det er ikke luksus å være alene med Gud! Da blir jeg til større nytte. Det er jo utrolig at han vil ha alle disse bønnene, men han vil! Å gå ut til andre og ha tid alene med Gud må gå hånd i hånd. Hvor mange trengs for at en bønn skal bli hørt? EN! Ett rettferdig menneskes bønn har stor kraft. Vi retter vår bønn til den levende Gud.

Filipperne 1,9-10 Og det ber jeg om, at deres kjærlighet må blir mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag.

Vi trenger Guds innsikt og dømmekraft for å dømme om det som er rett. Vi trenger å velsigne de som krenker oss og vi får kraft til det ved å be! Vi må tillate at Gud lærer oss gjennom tøffe ting. Bli ikke såret og la ikke solen gå ned over din vrede. Vi må gi det til Herren.
Når vi flyr blir sikkerhetsprossedyren gått igjennom, vi får høre om livvester, lys, exit og surstoffmasker. Når de snakker om surstoffmaskene sier de : Ta på din egen maske først, før du hjelper andre! Hva, meg selv først? Flyverten forklarer: Du er ute avstand til å hjelpe andre om du ikke har tilgang på surstoff. Dette høres rimelig ut, ikke sant? Derfor gå på himmelsk surstoff, slik at du kan hjelpe andre. Søk Gud om visdom! Vi trenger alle å komme inn i Guds handlekraftmønster. Vi trenger å vente og lytte, det må være en del av bønnelivet vårt. Jesus skrev i sanden, kanskje var det for å vinne tid? Han snudde en vanskelig situasjon. Tenk om vi ved å vente og lytte kan snu en situasjon?
Vi trenger omvendelses kraft i Norge i dag. Paulus kom under omvendelses kraft mens han forfulgte de kristne. Vi trenger det samme nå! Gjennom våre bønner kan det skje.
Hva bruker jeg tiden min på? Tørke støv av nipsen? Holde orden i huset? Det er fint med orden, det gir fred, men er det dette jeg skal bruke tiden min på? Ha på sturstoffmasken, lad opp på Den Hellige Ånd! Vær på nett med himmelen, det er så vidunderlig attraktivt .

Apostlenes gjerninger 10,38 Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen for Gud var med ham.

Menigheten ble salvet av Gud. Det er alt vi trenger, salvet med Den Hellige Ånd for å betjene mennesker. Vi er avhengige av Herren.
Jesus har bønneemner for oss:

Lukas 6,27-28 Men til dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere.

Når vi tar hverandre for gitt har vi tid til hva som helst, vi anstrenger oss ikke. Måten jeg omgås med min ektefelle er avgjørende for om jeg får bønnesvar. Gud, lær oss å elske, vandre i kjærlighet og å be. Lær oss Gud å ha hjertets oppriktige kjærlighet til de som opptrer som mine fiender. Vi trenger ny nåde for alle mennesker. Vi ber for naboer og mennesker rundt oss. Det burde være det letteste å elske mennesker, søsken i troen, men kjøttet slår inn også her. Vi trenger virkelig å lære og be. Fortsett å be! Ved å praktisere det Jesus sier i Lukas 6,27 -31 . Må du svelge noen kameler? Gjør det!
Lev i Guds kjærlighet og vær fri, dette lærer vi gjennom bønnelivet. Ingenting må få makt over oss. Ta autoritet over livet ditt! I 1. Samuels bok 1,2 leser vi om Hanna og hennes liv og bønner som forvandlet situasjoner.
Hanna var barnløs, Pennina hennes medhustru hadde barn. Hanna ble et mobbeoffe. Hanna går igjennom lidelse, hun ber Gud om en sønn og hun lover å gi ham til Gud om hun får en. Hadde disse lidelsene en betydning for at Samuel ble den han ble? Herren kan vende alle ting til det gode. Ting som plager deg, det handler om hvordan du tar det, om du bringer det til Gud og lar Han hjelpe deg. Samuel ble til velsignelse for generasjoner, Gud vendte Hannas situasjon til det gode.
I 1. Samuels bok 2,26 og 3,7 leser vi om Samuels utvikling. Han måtte få Guds ord åpenbart for seg, slik også med oss. Vi trenger å være så bevisste på Guds Ord, det er grunnlaget for livet.
Markus 11,24 Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene dere – tro at dere har fått det, og dere skal få det.
Dette er troens bønn, en bønn etter Guds vilje. Vi må være vise når vi ber. Bønn er koblet med tilgivelse (Markus 11, 25-26) Gud vil at jeg skal be selv om jeg har fått det.
Et eksempel: Datteren kommer og ber om penger til en presang. Hun ber om dette på tirsdag, presangen skal overleveres på lørdag. Du sier ja på tirsdag og pengene får hun på lørdag. Hva om hun ber om penger til presangen onsdag, torsdag og fredag, ville du da ikke ha spurt om hun ikke hadde tillit til deg? Slik er det mellom Gud og oss og. Be, tro at du har fått det, så får du det. Hvil i tro og tillit til Gud.
Gi det indre menneske næring, få næring fra Guds Ord gjennom å høre Ordet, lese det igjen og praktisere det. Vi trenger å bli avhengige av Guds Ord.
Jesajas 38,1-10 Hiskia ble syk, profeten kom og sa at han skulle dø, men Hiskia ba og profeten kom tilbake og sa at Herren ga han femten år til å leve. Vi kan be for andre, vi kan be for mennesker som ikke ber selv. Det finnes ikke grenser for hva vi kan be for i forbønn.
Be at Satans makt skal bli brutt! Gud leter etter forbedere. Esekiel 22,30 Gud vil ikke at noen skal gå fortapt. Gud har gjort seg avhengig av våre bønner. Bring hjerterommet fram for Herren. Kristus er vår forbeder og forsoner.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s