Kom og hvil dere litt

Ledergruppen i KvinneForum Nordhordland vil gjerne gjøre dere oppmerksom på en konferanse som Bethel Bergen og Bergen Bønnehus arrangerer 9. – 11. juin 2023. Hovedtaler er Linda Bergling. For dere som har vært med i KvinneForum en stund vil huske at Linda Bergling har talt på flere av KvinneForum sine konferanser.

Ha du tid og mulighet? Vi anbefaler at du tar turen.

Som din dag er skal din styrke være

Dette var temaet til Gina Gjerme da hun talte på Inspirasjonskvelden til KvinneForum Nordhordland tirsdag 21. februar 2023.

Men før hun slapp til hadde Liv Engebretsen ønsket alle velkommen og presentert både kveldens taler og lovsangsteamet fra Kristent Fellesskap. Elisabeth Halle presenterte bønnearbeidet og bønnegruppene i KvinneForum og inviterte forsamlingen til å bli med i dette viktige arbeidet. Hun viste også til nettsiden og facebooksiden som KvinneForum driver.

Lovsangsteamet fra Kristent Fellesskap ledet oss i en god lovsangstund hvor vi fikk rikelig tid til å prise Herren.

Gina Gjerme har vokst opp i Alver, fortalte litt fra oppveksten og sa at hun hele livet har hatt et sterkt ønske om å bringe troen inn i hverdagen. Temaet hun valgte for dagen “Som din dag er skal din styrke være” har hatt og har stor betydning for henne.

Livet kan være alt mulig og slik vil Gud komme inn i livet ditt. Gud er der med sin styrke, tenk å bygge livet sitt på et slikt styrkeforhold. Livet blir ikke alltid slik vi har tenkt, men de lange linjene viser Guds trofashet. Gud setter oss ofte i situasjoner hvor vi trenger ham ekstra mye.

Når vi leser om Ester, Rut og Hagar ser vi at Gud bruker disse langt utover deres eget liv. Gud ser etter dem som er helt med ham (2.Krøn.16;9) Vi kjenner historien om Ester som ble dronning. Hun ble satt i en situasjon der hun hadde mulighet til å redde folket sitt ved at hun selv utsatte seg for livsfare. Ester 4;14 Hun var i en posisjon hvor hun kunne handle og hun handlet i tro. Hun så det større bildet. Gud kan gi deg en posisjon i form av en jobb eller en oppgave som gjør deg avhengig av ham.

I boken om Rut ser vi at Gud er hennes styrke gjennom tap og livskriser, men Rut velger det rette og blir oldemor til David – en viktig brikke i Guds plan Rut 1,16-17

Hagar fikk erfare at Gud så henne og sørget for henne 1.Mos. 16;7-13 midt i ørkenen og ga henne løfter for framtiden. Disse kvinnene er fortellinger om Gud som gir styrke i en hver situasjon.

Hva er din ørken? Din skuffelse, det du står i? Gud har sagt: Som din dag er skal din styrke være”. Husk å rope på Jesus! Han vil gi deg kraft ti å tilgi og til å våge.

Tirsdag 21. februar 2023: Inspirasjonskveld!!

Kjære alle!

Det blir inspirasjonskveld for kvinner i alle aldre den 21. februar kl.19.00 på Nordhordland Bibelsenter. Det er Gina Gjerme som skal tale og Jaemie Walde med en god gjeng skal lede oss i lovsang.

Gina Gjerme har en brennende engasjement for kirken og Guds rike. Gina har ledet ulike avdelinger i Salt menighet som barnekirken, lovsang, og Salt Diakonalt, vært leder for smågrupper, samtidig som hun har ledet og vært fast forkynner på gudstjenestene. Gina sitter i styret i Salt og har vært med i lederteamet siden oppstarten.

Jaemie Walde er lovsangsleder i KristentFellesskap Nordhordland.

Ta med dere døtre, venninner, tanter, bestemødre og la oss sammen inspirere hverandre til å følge Herren i det Han har for oss.

Vær varmt velkommen!

Bønn – nøkkelen til vekkelse, et tilbakeblikk på høstens konferanse

Endelig var det tid for en ny Kvinnekonferanse! Siri Sætre Andersen ønsket velkommen med disse ordene:

Tema for konferansen i år er “Bønn-nøkkelen til vekkelse”

Vi har alle et kall til å be. Da vi startet bønne-arbeidet vårt så opplevde vi at Gud gav oss først og fremst en bønne-oppgave for vår region, Nordhordland.  Vi har tro på at bønn virker, og bibelen er full av ord som oppfordrer oss til å be.

Bibelen, Guds Ord, er en kjærlighetserklæring til alle mennesker. Mange mennesker lever uten Gud og uten håp. Gud er håpets Gud. Salme 34;19 Vi har en fiende som har ett mål for øye, og det er å holde mennesker borte fra Gud. Når vi ber for vår region så tror vi at det virker på mennesker til å søke Gud. Han står med åpne armer og er klar til å møte alle som søker Ham.

Lovsangsteamet fra Nor-kirken var med og ledet lovsangen.

Liv Engebretsen talte fredag kveld om temaet for konferansen som var Bønn- nøkkelen til vekkelse. Hun begynte med å tydeliggjøre Jesus sitt ønske om hvordan vår relasjon til Jesus skal være. I Åpenbaringen 3;20 står det at Jesus vil holde måltid med oss. Jesus vil dele sitt hjerte med oss og vi skal få dele vårt hjerte med ham, en felles deleing. Jesus ønsker at vi skal sette oss ned i sofaen og dele.

Bønn starter hos Gud. I bønn er vi medarbeidere med Jesus. Når vi sitter i bønn kan han gi oss tanker, innskytelser og bønneemner. Disiplene sa til Jesus: lær oss å be. Vi finner Fader Vår i Lukas 11 og der får vi en konkret veiledning: Når dere ber skal dere si:

Liv gikk igjennom noen av bønnene og trakk særlig fram disse: Helliget være ditt navn: Vi skal hellige alle Herrens navn, gjennom det ærer vi ham for alt han er.

Dynamittbønnen: Komme ditt rike! Gud trenger mennesker til å be for at Guds vilje skal skje. Fader Vår er en kolosalt frimodig bønn og Jesus har bedt oss be den! Plukk opp bønnekallet! Hanna er et eksempel for oss. Hun hadde hjertesorg og sorgen drev henne inn i bønn. Hun utøste sitt hjerte for Gud; de mørke tankene, de vanskelige, alle tankene ga hun til Ham. Elia fordømte henne, men hun klarte å tilgi ham. Livet stopper opp om vi ikke tilgir. Gud hjelper oss å tilgi. Hanna tok sønnen til Herrens hus, hun tok ansvar for at sønnen kom inn i Herrens hus. Gud kan snu enhver situasjon. En bønn kan bli til velsignelse for den enkelte og for nasjonen.

Lørdag var det Laila Nygård som talte. Talen ble innledet med proklamasjonssangen “I speak Jesus” av Charity Gayle, det var en mektig opplevelse. Laila fortalte at lovsang og tilbedelse var en stor del av hennes liv, det metter sjel og ånd. Det er en åpen vei for å komme fram for Gud, alltid. Hun lærte å lovprise og tilbe gjennom en mørk periode i livet. Jesus har sendt oss Den Hellige Ånd og gjennom åndsdåp får vi et bønnespråk som hjelper oss når våre vanlig ord ikke strekker til. Har du ikke tungetale så be om å få det. Gud vil at vi skal ta på oss Hans fulle rustning. Vi skal være ydmyke for Gud, men kjempe i bønn og tilbedelse. Vi skal bekjenne Gud overalt, bringe Ham tilbake til landet vårt. La hjertet være brennende og vær frimodig til å be om ideer til hvordan vi kan bringe Guds Ord ut til folk rundt deg. Kom inn for Herren med ydmykhet, la kropp og sinn være hengitt til Ham.

¨

Jorunn Zahl Soltveit delte tanker om lønnkammeret. Matt. 6;6 gir oss veiledning om hva vi skal gjøre når vi ber. Lønnkammeret er beskrevet som det innerste rommet, lageret, der vi har våre skatter. Hun har delt sitt lønnkammer inn i tre deler: Tilbedelsesrommet, der det er lov å være naken og bar. Kraftstasjonene med kontrollrom, der jeg kan holde “bryterne” åpne for de hun ber for. Krigsrommet der de tingene som trenger ekstra bønn og gjerne faste blir lagt fram for Gud. Disse tre områdene gir “Lønnkammerro” og system i rotet. Lønnkammeret har vi alltid med oss, vi kan be der vi er.

Siri Sætre Andersen delt om “Å vente på bønnesvar” Salmene er som en bønnebok Salme 5;4 Herre om morgenen hører du min stemme, tidlig bærer jeg fram mitt offer og venter.

Hvem liker vel å vente? En sa : Gud har en annen klokke og en annen timeplan enn den vi har… Vi må øve oss i å hvile i tillit til Gud. Gud kommer alrdi for seint, Han har oversikten. Lange venteperioder kan ryste oss, men leser vi i Jes.30;18 står det … Salige er alle som venter på Herren. Salig betyr begeistret, blid ellevill av fryd, glad, gledestrålende, henrykt, lystig, munter, sorgløs… Har Gud lagt noe eller noen på hjertet ditt, hold ut og fortsett å be. Noen ganger kan vi be lenge, men vi opplever ikke svaret i vår levetid. Vi har eksempler fra trosheltene som fortsatte sin virksomhet selv om de ikke så svaret. Vi vet at frøet trenger hvile og vinteren for å spire og få røtter som holder. Ventetiden kan være utfordrende, men vi vet det er svar underveis.

Ragna Langeland åpnet med å si Kjære søstre! Ragna er 92 år og har levd et langt liv med Herren. Hun delte med oss om ha tjenesten å oppmuntre andre. Det er 60 år siden hun ble frelst og hun har levd sterkt med Herren hele livet. Ragna sa at hun kunne ikke komme på at hun noen gang hadde vært utbrent for Gleden i Herren er vår styrke og det har jeg ofte benyttet meg av, sa hun Vi må skryte av Gud, Hans plan er fantastisk. I salme 92;15 står det Ennå i alderdommen bærer de frukt, de er friske og frodige. Det er de friske skuddene som skal forkynne Guds Ord og Hans vilje. Før Ragna lyste velsignelsen over forsamlingen sa hun: I dag har jeg fått prestetjeneste til å velsigne dere her jeg står lite hørsel, lite syn, litt ustabil men salig: Herren velsigne dere og bevare dere, Herren la sitt ansikt lyse over dere og være dere nådig. Herren løfte sitt åsyn over dere og gi dere fred, Amen

Liv Engebretsen
Jorunn Zahl Soltveit
Laila Nygård
Ragna Langeland

Kvinnekonferansen 2022

Endelig! Det bli Kvinnekonferanse i høst! Sett av datoene!

Tema for konferansen er: Bønn – nøkkelen til vekkelse.

Vi møtes fredag 28. oktober i Nordhordland Bibelsenter sine lokaler kl. 19.00 og vi avslutter kl.21.30. Det er Liv Engebretsen som taler.

Lørdag 29. oktober starter samlingen kl.10.00 og vi avslutter kl.14.00, det blir en lett lunsj. Lørdag taler Siri Sætre Andersen og Laila Nygård.

Ta med deg venninner, mødre, tanter, bestemødre og kom! Det blir en samling om bønn og med bønn.

Hva skjedde på inspirasjonsmøte 3. mai 2022?

Etter  to og et halvt års utsettelse kunne endelig KvinneForum invitere til inspirasjonsmøte. Det var forventning og glede over de omtrent åtti som fant veien til Nordhordland Bibelsenter der møtet ble holdt.

Siri Sætre Andersen ønsket velkommen med ordene Jesus sa i Johannes 19;30 Det er fullbrakt.
Jesus har gjort alt, det er nok det han gjorde og med denne vissheten kan vi være frimodige og gå ut i verden. Det gjelder å være frimodige i denne tiden.  Jesus hadde sine tolv disipler, ikke så mange, men fordi de gikk ut, så sitter vi her. Påsken som vi nettopp har feiret, minner oss om at Jesus gikk i døden, men han ble ikke i døden: han stod opp og lever i dag.  
Liv Engebretsen fortalte om bønnearbeidet i KvinneForum og oppfordret kvinnene til å delta i dette. Gud vil ha kvinner på bannen!  Offeret gikk til KvinneForum i India og hun fortalte om hvordan Gud bruker kvinner i dette landet til å bringe ut sitt ord.
 
Kveldens taler var Laila Nygård som tok utgangspunkt i fortellingen om Moses og tornebusken. Gud kalte på Moses til oppgaven han hadde for ham . ”Mitt folk lider” sa Gud. Moses følte seg uverdig, uten nødvendige talegaver, uten evne til å gjennomføre det Gud hadde kalt han til, men Gud viste ham at han ville få det han trengte. Vi kan leve oss inn i hvordan Moses kan ha følt seg der han stod foran Faraos trone, hvordan han igjen og igjen måtte møte opp, få løfter fra Farao, bli lurt, men til slutt lykkes og begi seg ut på en vandring som viste seg å vare i førti år.
Moses fikk et hellig kall. Gud er den samme i dag. Slik Gud førte Israels folket fram, slik er han med oss i dag. Gud skaffet mat til folket i ørkenen, de fikk manna, på samme måte trenger vi Guds Ord daglig. Vi ønsker å leve i et åpent nært forhold til Gud.  Han sente Moses til sitt folk , på samme måte sender han oss til folk som lider, er likegyldige, som trenger en påminning om Guds plass i livene våre.
Vi kommer til kort, men Gud vil bruke den enkelte av oss. Vi kan gå inn for Herren i all vår tilkortkommenhet.
Hvordan kan jeg leve for Gud?
Jeg har gjennom Jesus fått del i gudommelig natur, mange har fått kall til å være mor, for egne barn eller andres, vi har fått kall i jobbene våre og kall til å leve nær til Guds hjerte. Gi deg til lovsang, tilbedelse, sett deg på Guds fang og kjenn hans nærvær.
Fyll deg med Guds Ord, det er muskler i troen, for du vil erfare at det er redning i Ordet. Vi kan bruke Guds ord som våpen mot det som vil ta motet fra oss.
Gud venter på at du skal si ja til kallet han har gitt deg. Han vil la deg stige ut i nye ting, så derfor: ta steget ut i det nye.
Som kvinner har vi lett for å snakke oss ned. Ikke gjør det, snakk annerledes til deg selv, snakk deg inn i Guds Ord.
Bønnearbeidet er viktig i en urolig tid. Bønn er viktig for folk og verden, men også i eget liv for bønn forandrer oss. Skal vi se vekkelse i landet vårt må vi be, for historien viser at det alltid har vært en tid med bønn før vekkelsen har skjedd.
Gud har en god plan, et kall for deg, så våg å ta nye steg!
Lovsang binder sammen og løfter! Fine unge folk går foran og gir pris til Herren! Lovsangen ble ledet av Maria Mjelstad med team.

Bønn for Stortingsvalget 2021

Kjære alle!

La oss ta et bønneansvar for valgkampen og valget i september 2021.

Allerede nå er det mange som snakker om valget og mange vil overbevise deg om at det ene eller andre partiet er rett for deg å støtte. Vi ber deg ikke gi din stemme til ett bestemt parti, det er kristne i alle partier!

Ledergruppen i KvinneForum vil be deg være med å ta et bønneansvar ved å be om følgende:

  1. Be om at mange kristne kommer inn på Stortinget.
  2. Be om gudsfrykt på Stortinget
  3. Be om at lovene i Norge, de vi har og de som vil komme blir i tråd med Guds Ord

La valget bli et valg etter Guds vilje!

Avlysning!

Kjære alle!

Vi må dessverre avlyse Inspirasjonskvelden den 22. oktober 2020 grunnet uforutsette omstendigheter.

Vi håper at vi snart kan samles igjen! Følg med på facebook og på denne siden.

Be for og med hverandre, ta vare på hverandre,

Vær velsignet!

Høstens konferanse???

Vi vil så gjerne treffes, se hverandre, be sammen, bli inspirert og oppløftet i disse dager. Vi spør oss: er det trygt? For meg, for mine medsøstre?

Styret i KvinneForum har drøftet saken og kommet fram til at høstens konferanse blir utsatt til 5. og 6. Februar 2021.

I stedet for konferansen vil vi ha en inspirasjonskveld torsdag 22. oktober 2020 kl.19.30 i Nordhordland Bibelsenter sine lokaler.

Vi følger Folkehelseinstituttets regler. Derfor setter vi ikke av tid til å mingle før møtet, men begynner møtet kl.19.30.

 Vi ønsker alle kvinner velkommen, vi gleder oss til å se hver enkelt av dere.

Vær velsignet, vær velkommen!

Vårens inspirasjonskveld -avlyst!

Kjære alle!

Vi skulle vært sammen tirdag 21. april på Betania i Knarvik, men på grunn av COVID-19 er alle slike arrangement avlyst og dermed også vårt møte.

Vi håper derimot at Bønnekonferansen vi annonserte på siste inspirasjonskveld skal gå som planlagt. Så derfor, hold av dagene 23. og 24. oktober 2020, så kommer det mer informasjon når vi nærmer oss.

bible book business christian
Photo by John-Mark Smith on Pexels.com

 

Kan vi inpirere hverandre nå når inpirasjonskvelden er avlyst?

Hvor inderlig gjerne skulle vi ønske at vi kunne treffes og prate og le sammen, klemme hverandre og trøste hverandre med gode ord og oppmuntring.

Dette er ordene som kom til meg etter andaktstunden i dag: ”Det er godt å vente i stillhet på Herrens frelse” Klag 3,26

Ja, for det er det vi gjør i disse dager. Vi venter på utfrielse fra pandemien, fra restriksjoner over livene våre. Er det godt? Ikke umiddelbart, men i det lange løp om vi lar ventetide gjøre oss godt. Når vi venter får vi tid til å tenke, tid til reflektere over livet slik det var, slik det er nå og hvordan det vil bli når viruset er nedkjempet.

Noen har det sikkert mer travelt enn noen gang. Den som er hjemme med barn som ellers ville ha vært i barnehagen eller på skolen, har krav på seg til å skape meningfulle dager for ulike behov. De spør seg kanskje: Hvor blir det av min tid? Mitt pusterom? Er du permitert er det en økonomisk utfordring i tillegg. Er du alene uten forpliktelser eller med en helseutfordring? Dagene kan bli lange som år og det er et mirakel at det omsider blir kveld. Midt i dette sier Guds Ord ”Det er godt å vente i stillhet på Herrens frelse”, midt i dette inviterer Han oss til å innta Maria-posisjonen, lytte til Hans Ord og la det trøste og inspirere oss til å gå løs på dagen som ligger foran.

Gud har skapt oss til kvinner – kvinner kan gjøre flere ting på en gang. Derfor kan vi ta oss av barn, veilede i skolearbeid, gjøre husarbeid, trøste og ha en indre dialog gående med Herre.

Når ungene hyler: Herre, du er min styrke

Når det er søl og rot over alt: Du gir den trette kraft og den som ingen krefter har gir du stor styrke.

Når du står opp til en ny, lang, ensom dag: Din nåde er nok for meg.

Guds Ord oppmuntrer oss til hver dag å finne mening i livet og i det Han har lagt fram for oss. Det er Han vi kan gå til og legge byrdene ned hos. Det er Han som gir oss tanker og ideer til hvordan vi skal arbeide oss gjennom disse dagene, denne tiden vi er inne i nå. Gud er god! Han ditt beste i tankene, alltid! Forstår vi det hele tiden? Nei, men vi lever i håpet!

Ha en velsignet vår! Om Herren vil og vi lever sees vi på Bønnekonferansen i oktober!