Om oss

KvinneForum ble startet i oktober 2006. Da kom ti kvinner fra flere menigheter sammen. De hadde alle bønn og enhet blant Guds folk som sin visjon.

Etter at de ti kvinnene hadde bedt sammen i to år, talte Herren om at de skulle gjøre arbeidet utadrettet gjennom tverrkirkelige bønnegrupper, kvinnekonferanser og inspirasjonskvelder. Vår første kvinnekonferanse ble holdt i 2008.

Første bønnegruppe ble startet i desember 2008 og har utviklet seg til et nettverk av grupper. Vår visjon er å se Nordhordland dekket av tverrkirkelige bønnegrupper.

Fra 2008 har det hver høst vært kvinnekonferanse og om våren har vi hatt to inspirasjonskvelder.