Lørdag kveld på Kvinnekonferansen 2019

Liv lørd. kv. - 1Liv Engebretsen ønsket velkommen til siste samling på Kvinnekonferansen. Hun minnet om tema på seminaret tidligere på dagen og ga ordet til Anne Christiansen:

I Efeserne 6,10 – 20 står det om å ta på Guds fulle rustning.

Vers 10 Bli sterke i Herren i hans veldige kraft Gud regner med sin Ånd i oss. Se på kvinnen som beskrives i Ordspråkene 31 hun har handlingskraft. Vers 16 Hun ser seg ut et jordstykke og kjøper det… Når Gud skal ha noe gjort, gir han folk tanker og når vi handler på det begynner ting å skje. Tanker fra Gud skal vi ta imot!

Eferserne 6,11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens liste knep.

Ta på er en aktiv handling. Vi må forstå at den åndelige kampen i kristenlivet er som et krigsskip. Vi er som en armé og da må vi aktivisere rustningen. Hver dag skal vi ta på oss rustningen. La oss leve åpent med troen vår. Les i Bibelen ute og hjemme. Hvor mye lar vi oss fylle av Den Hellige Ånd? Verdens ånd og Guds ånd er i krig med hverandre. Da trenger vi rustningen for å leve ut Jesus-livet. Vi må dele Jesus-livet med folk rundt oss. Om vi går med rustningen på tåler vi trykket fra verden. Vi lever i frihet i rustningen. Lær deg å ikke leve på følelser. Vi skal være i den åndelige kampen, men ikke være preget av den. Gud vil vi skal være hode og ikke hale! Frelsenshjelm beskytter vårt sinn og våre tanker. Min identitet er i Herren! Gud reiser opp sin armé!

Lørdag kveld ble avsluttet med vitnesbyrd fra flere deltakere. Gud er frigjørende og klar til å hjelpe den som ber.

Takk til Anne som inspirerte oss! Takk til hver enkelt av dere som kom og gjorde disse dagene oppløftende og gode.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s