Hva skjedde på inspirasjonsmøte 3. mai 2022?

Etter  to og et halvt års utsettelse kunne endelig KvinneForum invitere til inspirasjonsmøte. Det var forventning og glede over de omtrent åtti som fant veien til Nordhordland Bibelsenter der møtet ble holdt.

Siri Sætre Andersen ønsket velkommen med ordene Jesus sa i Johannes 19;30 Det er fullbrakt.
Jesus har gjort alt, det er nok det han gjorde og med denne vissheten kan vi være frimodige og gå ut i verden. Det gjelder å være frimodige i denne tiden.  Jesus hadde sine tolv disipler, ikke så mange, men fordi de gikk ut, så sitter vi her. Påsken som vi nettopp har feiret, minner oss om at Jesus gikk i døden, men han ble ikke i døden: han stod opp og lever i dag.  
Liv Engebretsen fortalte om bønnearbeidet i KvinneForum og oppfordret kvinnene til å delta i dette. Gud vil ha kvinner på bannen!  Offeret gikk til KvinneForum i India og hun fortalte om hvordan Gud bruker kvinner i dette landet til å bringe ut sitt ord.
 
Kveldens taler var Laila Nygård som tok utgangspunkt i fortellingen om Moses og tornebusken. Gud kalte på Moses til oppgaven han hadde for ham . ”Mitt folk lider” sa Gud. Moses følte seg uverdig, uten nødvendige talegaver, uten evne til å gjennomføre det Gud hadde kalt han til, men Gud viste ham at han ville få det han trengte. Vi kan leve oss inn i hvordan Moses kan ha følt seg der han stod foran Faraos trone, hvordan han igjen og igjen måtte møte opp, få løfter fra Farao, bli lurt, men til slutt lykkes og begi seg ut på en vandring som viste seg å vare i førti år.
Moses fikk et hellig kall. Gud er den samme i dag. Slik Gud førte Israels folket fram, slik er han med oss i dag. Gud skaffet mat til folket i ørkenen, de fikk manna, på samme måte trenger vi Guds Ord daglig. Vi ønsker å leve i et åpent nært forhold til Gud.  Han sente Moses til sitt folk , på samme måte sender han oss til folk som lider, er likegyldige, som trenger en påminning om Guds plass i livene våre.
Vi kommer til kort, men Gud vil bruke den enkelte av oss. Vi kan gå inn for Herren i all vår tilkortkommenhet.
Hvordan kan jeg leve for Gud?
Jeg har gjennom Jesus fått del i gudommelig natur, mange har fått kall til å være mor, for egne barn eller andres, vi har fått kall i jobbene våre og kall til å leve nær til Guds hjerte. Gi deg til lovsang, tilbedelse, sett deg på Guds fang og kjenn hans nærvær.
Fyll deg med Guds Ord, det er muskler i troen, for du vil erfare at det er redning i Ordet. Vi kan bruke Guds ord som våpen mot det som vil ta motet fra oss.
Gud venter på at du skal si ja til kallet han har gitt deg. Han vil la deg stige ut i nye ting, så derfor: ta steget ut i det nye.
Som kvinner har vi lett for å snakke oss ned. Ikke gjør det, snakk annerledes til deg selv, snakk deg inn i Guds Ord.
Bønnearbeidet er viktig i en urolig tid. Bønn er viktig for folk og verden, men også i eget liv for bønn forandrer oss. Skal vi se vekkelse i landet vårt må vi be, for historien viser at det alltid har vært en tid med bønn før vekkelsen har skjedd.
Gud har en god plan, et kall for deg, så våg å ta nye steg!
Lovsang binder sammen og løfter! Fine unge folk går foran og gir pris til Herren! Lovsangen ble ledet av Maria Mjelstad med team.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s