Bønn – nøkkelen til vekkelse, et tilbakeblikk på høstens konferanse

Endelig var det tid for en ny Kvinnekonferanse! Siri Sætre Andersen ønsket velkommen med disse ordene:

Tema for konferansen i år er “Bønn-nøkkelen til vekkelse”

Vi har alle et kall til å be. Da vi startet bønne-arbeidet vårt så opplevde vi at Gud gav oss først og fremst en bønne-oppgave for vår region, Nordhordland.  Vi har tro på at bønn virker, og bibelen er full av ord som oppfordrer oss til å be.

Bibelen, Guds Ord, er en kjærlighetserklæring til alle mennesker. Mange mennesker lever uten Gud og uten håp. Gud er håpets Gud. Salme 34;19 Vi har en fiende som har ett mål for øye, og det er å holde mennesker borte fra Gud. Når vi ber for vår region så tror vi at det virker på mennesker til å søke Gud. Han står med åpne armer og er klar til å møte alle som søker Ham.

Lovsangsteamet fra Nor-kirken var med og ledet lovsangen.

Liv Engebretsen talte fredag kveld om temaet for konferansen som var Bønn- nøkkelen til vekkelse. Hun begynte med å tydeliggjøre Jesus sitt ønske om hvordan vår relasjon til Jesus skal være. I Åpenbaringen 3;20 står det at Jesus vil holde måltid med oss. Jesus vil dele sitt hjerte med oss og vi skal få dele vårt hjerte med ham, en felles deleing. Jesus ønsker at vi skal sette oss ned i sofaen og dele.

Bønn starter hos Gud. I bønn er vi medarbeidere med Jesus. Når vi sitter i bønn kan han gi oss tanker, innskytelser og bønneemner. Disiplene sa til Jesus: lær oss å be. Vi finner Fader Vår i Lukas 11 og der får vi en konkret veiledning: Når dere ber skal dere si:

Liv gikk igjennom noen av bønnene og trakk særlig fram disse: Helliget være ditt navn: Vi skal hellige alle Herrens navn, gjennom det ærer vi ham for alt han er.

Dynamittbønnen: Komme ditt rike! Gud trenger mennesker til å be for at Guds vilje skal skje. Fader Vår er en kolosalt frimodig bønn og Jesus har bedt oss be den! Plukk opp bønnekallet! Hanna er et eksempel for oss. Hun hadde hjertesorg og sorgen drev henne inn i bønn. Hun utøste sitt hjerte for Gud; de mørke tankene, de vanskelige, alle tankene ga hun til Ham. Elia fordømte henne, men hun klarte å tilgi ham. Livet stopper opp om vi ikke tilgir. Gud hjelper oss å tilgi. Hanna tok sønnen til Herrens hus, hun tok ansvar for at sønnen kom inn i Herrens hus. Gud kan snu enhver situasjon. En bønn kan bli til velsignelse for den enkelte og for nasjonen.

Lørdag var det Laila Nygård som talte. Talen ble innledet med proklamasjonssangen “I speak Jesus” av Charity Gayle, det var en mektig opplevelse. Laila fortalte at lovsang og tilbedelse var en stor del av hennes liv, det metter sjel og ånd. Det er en åpen vei for å komme fram for Gud, alltid. Hun lærte å lovprise og tilbe gjennom en mørk periode i livet. Jesus har sendt oss Den Hellige Ånd og gjennom åndsdåp får vi et bønnespråk som hjelper oss når våre vanlig ord ikke strekker til. Har du ikke tungetale så be om å få det. Gud vil at vi skal ta på oss Hans fulle rustning. Vi skal være ydmyke for Gud, men kjempe i bønn og tilbedelse. Vi skal bekjenne Gud overalt, bringe Ham tilbake til landet vårt. La hjertet være brennende og vær frimodig til å be om ideer til hvordan vi kan bringe Guds Ord ut til folk rundt deg. Kom inn for Herren med ydmykhet, la kropp og sinn være hengitt til Ham.

¨

Jorunn Zahl Soltveit delte tanker om lønnkammeret. Matt. 6;6 gir oss veiledning om hva vi skal gjøre når vi ber. Lønnkammeret er beskrevet som det innerste rommet, lageret, der vi har våre skatter. Hun har delt sitt lønnkammer inn i tre deler: Tilbedelsesrommet, der det er lov å være naken og bar. Kraftstasjonene med kontrollrom, der jeg kan holde “bryterne” åpne for de hun ber for. Krigsrommet der de tingene som trenger ekstra bønn og gjerne faste blir lagt fram for Gud. Disse tre områdene gir “Lønnkammerro” og system i rotet. Lønnkammeret har vi alltid med oss, vi kan be der vi er.

Siri Sætre Andersen delt om “Å vente på bønnesvar” Salmene er som en bønnebok Salme 5;4 Herre om morgenen hører du min stemme, tidlig bærer jeg fram mitt offer og venter.

Hvem liker vel å vente? En sa : Gud har en annen klokke og en annen timeplan enn den vi har… Vi må øve oss i å hvile i tillit til Gud. Gud kommer alrdi for seint, Han har oversikten. Lange venteperioder kan ryste oss, men leser vi i Jes.30;18 står det … Salige er alle som venter på Herren. Salig betyr begeistret, blid ellevill av fryd, glad, gledestrålende, henrykt, lystig, munter, sorgløs… Har Gud lagt noe eller noen på hjertet ditt, hold ut og fortsett å be. Noen ganger kan vi be lenge, men vi opplever ikke svaret i vår levetid. Vi har eksempler fra trosheltene som fortsatte sin virksomhet selv om de ikke så svaret. Vi vet at frøet trenger hvile og vinteren for å spire og få røtter som holder. Ventetiden kan være utfordrende, men vi vet det er svar underveis.

Ragna Langeland åpnet med å si Kjære søstre! Ragna er 92 år og har levd et langt liv med Herren. Hun delte med oss om ha tjenesten å oppmuntre andre. Det er 60 år siden hun ble frelst og hun har levd sterkt med Herren hele livet. Ragna sa at hun kunne ikke komme på at hun noen gang hadde vært utbrent for Gleden i Herren er vår styrke og det har jeg ofte benyttet meg av, sa hun Vi må skryte av Gud, Hans plan er fantastisk. I salme 92;15 står det Ennå i alderdommen bærer de frukt, de er friske og frodige. Det er de friske skuddene som skal forkynne Guds Ord og Hans vilje. Før Ragna lyste velsignelsen over forsamlingen sa hun: I dag har jeg fått prestetjeneste til å velsigne dere her jeg står lite hørsel, lite syn, litt ustabil men salig: Herren velsigne dere og bevare dere, Herren la sitt ansikt lyse over dere og være dere nådig. Herren løfte sitt åsyn over dere og gi dere fred, Amen

Liv Engebretsen
Jorunn Zahl Soltveit
Laila Nygård
Ragna Langeland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s