Som din dag er skal din styrke være

Dette var temaet til Gina Gjerme da hun talte på Inspirasjonskvelden til KvinneForum Nordhordland tirsdag 21. februar 2023.

Men før hun slapp til hadde Liv Engebretsen ønsket alle velkommen og presentert både kveldens taler og lovsangsteamet fra Kristent Fellesskap. Elisabeth Halle presenterte bønnearbeidet og bønnegruppene i KvinneForum og inviterte forsamlingen til å bli med i dette viktige arbeidet. Hun viste også til nettsiden og facebooksiden som KvinneForum driver.

Lovsangsteamet fra Kristent Fellesskap ledet oss i en god lovsangstund hvor vi fikk rikelig tid til å prise Herren.

Gina Gjerme har vokst opp i Alver, fortalte litt fra oppveksten og sa at hun hele livet har hatt et sterkt ønske om å bringe troen inn i hverdagen. Temaet hun valgte for dagen “Som din dag er skal din styrke være” har hatt og har stor betydning for henne.

Livet kan være alt mulig og slik vil Gud komme inn i livet ditt. Gud er der med sin styrke, tenk å bygge livet sitt på et slikt styrkeforhold. Livet blir ikke alltid slik vi har tenkt, men de lange linjene viser Guds trofashet. Gud setter oss ofte i situasjoner hvor vi trenger ham ekstra mye.

Når vi leser om Ester, Rut og Hagar ser vi at Gud bruker disse langt utover deres eget liv. Gud ser etter dem som er helt med ham (2.Krøn.16;9) Vi kjenner historien om Ester som ble dronning. Hun ble satt i en situasjon der hun hadde mulighet til å redde folket sitt ved at hun selv utsatte seg for livsfare. Ester 4;14 Hun var i en posisjon hvor hun kunne handle og hun handlet i tro. Hun så det større bildet. Gud kan gi deg en posisjon i form av en jobb eller en oppgave som gjør deg avhengig av ham.

I boken om Rut ser vi at Gud er hennes styrke gjennom tap og livskriser, men Rut velger det rette og blir oldemor til David – en viktig brikke i Guds plan Rut 1,16-17

Hagar fikk erfare at Gud så henne og sørget for henne 1.Mos. 16;7-13 midt i ørkenen og ga henne løfter for framtiden. Disse kvinnene er fortellinger om Gud som gir styrke i en hver situasjon.

Hva er din ørken? Din skuffelse, det du står i? Gud har sagt: Som din dag er skal din styrke være”. Husk å rope på Jesus! Han vil gi deg kraft ti å tilgi og til å våge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s