Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå?

Dette var overskriften på talen for inspirasjonskvelden på Frekhaug bedehus fredag 7. februar 2020.

Anna Rifsgård KvFo - 1 

Anna Rifsgård ønsket alle deltakerne velkommen til Frekhaug bedehus og minnet oss på 2. Kor.10, 4-5. Hun la vekt på at: Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus og han leder oss i alt som angår oss. Hun ga ordet til

 

Laila Nygård som så ut over forsamlingen oLaila N KvFo - 1g slo fast at var en stor flokk fargerike damer, som hver på sin måte har noe å bringe. Gud har skapt oss slik vi skal være! Målet med kvelden var å bygge fellesskap mellom Guds folk. Kvinner som ber sammen er viktige for å fremme Guds rike. Hun oppfordret alle til å sitte med et åpent hjerte og lytte til det som ble delt. Lovsang KvFo - 1

Kamilla Strømsbo Dale med sangere og musikere ledet oss i lovsang.

 

 

 

Liv Engebretsen KvFo - 1Liv Engebretsen presenterte arbeidet i KvinneForum og fortalte om de femten bønnegruppene som nå er i virksomhet. Hun sa: Gud trenger kvinnen til å gjøre hans arbeid. Hun kunne også fortelle at neste inspirasjonsmøte er 21. april i Betania i Knarvik ( sett av datoen allerede nå)! Og KvinneForum skal ha Bønnekonferanse 23.-24. oktober . Dette er datoer å merke av i kalenderen!

Siri S Andersen 1 KvFo - 1 Siri Sætre Andersen var kveldens taler. Hun hadde satt to spørsmål som overskrift Hvem skal jeg sende? Og Hvem vil gå?

Dette kan vi lese om i Jesaja kap. 6. Først la hun innover oss grunnlaget for alt vi er og gjør; Guds kjærlighet til alle mennesker, at vi er elsket av Ham for den vi er og ikke for det vi gjør. Hun tok utgangspunkt i Efeserne 2:4-10, at vi er frelst av bare nåde, men at han også kaller oss til gode gjerninger som Han på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i de. Vi har et evangelium å være stolt av ! Paulus skriver flere ganger om å ikke skamme seg over evangeliet. Har vi noe å skamme oss over? Det er sterke krefter i samfunnet vårt som ønsker å kneble Guds Ord og som ikke ønsker at vi kristne skal stå opp for sannheten. Lar vi oss kneble?

Så snakket hun om et ”bilde” av en topplue som dekket en krone. Vi er barn av en mektig Konge og en Allmektig Gud. Vi har fått en krone på hodet som Guds barn. Har vi en topplue som dekker kronen? Ser vi ikke hvem vi er i Kristus? Jesus er verdens lys, og han sier om oss kristne at vi og er verdens lys og jordens salt. Han har oppgaver for oss. Han ønsker å utruste oss for de oppgavene han kaller oss til. Gideon er et godt eksempel på det. Vi kan lese fortellingen om ham i Dommerne kap. 6 -7. Han så ned på seg selv og sin egen utilstrekkelighet. Men Gud trengte bare en som var villig til å gå for Ham, så ville Han utruste og gjøre under gjennom Gideons liv. Slik er det for oss også. Han trenger noen som er villig til å gå. Vi har alle fått et oppdrag: misjonsbefalingen Matteus 28:18 -20. La oss lytte til Guds røst når han kaller. La oss ikke se på egen svakhet og uoverstigelige hindringer, men la oss løfte blikket opp på Han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Han som sier: ”Jeg kommer snart – hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone!” Joh. Åp. 3:11

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s