Tiden er snart inne!

Det er nå ikke lenge til vi skal møtes i Ostereide kirke og bli inspirert og inspirere hverandre. I den forbindelse har vi lyst til å dele noen tanker med dere.

9. april er en historisk dato for landet vårt, da ble vi invadert og vi gikk inn i en krig som satte sitt preg på landet og forandret historien og bevisstheten om hvem vi var og hva vi ville.

Tenk om denne 9. April 2019 var starten på en ny invasjon? En invasjon av Guds kvinner som redder landet fra kamp og ufred. Den slags kamper og ufred som vi i mer overført betydning opplever i vårt velregulerte land.

Denne gangen er det kvinner som har utrustet seg med Guds Ord. Vi kan tenke oss at det er kvinner som har utrustet seg med forsyninger, de vet at dette blir en lang invasjon og en kraftig kamp. De går på for Herren Gud har utrustet dem til å innta landet. De skal ikke frykte, de skal ikke se seg engestelig omkring, for Herren er med dem slik han har sagt i sitt Ord. Hvem kan da sitte stille å se dem dra forbi? Hvem blir ikke da revet med og går med uten å se seg tilbake? For Guds kvinnehær er rikt utrustet med kjærlighet, barmhjertighet, omsorg og tilgivelse. Det er som fire bannere:

Tilgivelse for synd og ubrukte muligheter

Barmhjertighet for alle feiltrinn og alt som har vært vondt og sårende

Omsorg det utsultede hjertet og hindringer for å nå sitt potensiale.

Kjærlighet for å tett alle hull, dekke over en mengde, en ufattelig mengde av synder.

Hvert av disse bannerne er omgitt av kvinner, styrket av Herren, utnevnt av ham. De gjør sine oppgaver med glede for i ham og i fellesskapet er det godt å være. Speidere løper foran, finner de sårede og savnede – det reddes menn og barn, kvinner og alt som lever – for Herrens invasjon går fram.

Hva bunner slike tanker i? Jo, vi leser i Jes. 61:1

Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap og frigjøring for dem som er bundet,

v.2 for å rope ut et nådens år fra Herren.

Jeg har fått en oppgave av Herren!

Hva skal jeg gjøre? Forkynne et godt budskap!

Hva har Herren gitt oss?

Utrustning – Han er over meg, han har salvet meg

Hva skal jeg gjøre? Forbinde, frigjøre, rope ut frihet,

Hvem gjelder dette? De hjelpeløse, de med et knust hjerte, de som er i fangenskap og de som er bundet.

Hele dette hjelpeapparatet er nødvendig for å stable folk på beina og det er en oppgave så stor at bare tette samarbeid kan få det å fungere.

Alle områder som nevnes i dette verset er som kjernen i en spindelvev, alt henger sammen med alt og alt er nødvendig.

Å leve med et knust hjerte, hvem kan vel det? Bevar ditt hjerte, fremfor alt hva du bevarer for livet går ut i fra det.

De hjelpeløse – selv Jesus gråt når han så folket uten hyrde.

Og vi vet at fangenskap ikke er noe å trakte etter når Gud vil at vi skal leve i frihet og bli vår beste utgave.

Til det trenger vi hverandre og av den grunn har Gud gitt oss til hverandre.

Derfor kjære medsøster, sett av kvelden den 9. april kl.19.00 – 21.30 og bli med på samlingen. La oss inspirere hverandre og hjelpe hverandre til å bli en del av det Gud gjør i landet vårt idag.

Inspirasjon!

KvinneForum Nordhordland ønsker dere alle velkommen til en kveld med inspirasjon til bønn og fellesskap.

Tirsdag 9. april 2019 i Ostereidet kirke. Vi begynner samlingen kl.19.00 med litt mat og prat. Møtet begynner kl.19.30 og vi regner med å avslutte ca kl.21.30.

Temaet for kvelden blir bønn og det er Liv Engebretsen som skal tale.

Liv Engebretsen - 1
Liv Engebretsen

Vi vil også presentere for dere arbeidet som foregår i gruppene og hva det kan bety for den enkelte sin vandring med Gud å være med i en gruppe.

Evy Solsvik har vært med i KvinneForum sitt bønnearbeid i mange år og vil dele sine tanker om dette.

Evy Solsvik - 1
Evy Solsvik

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjære kvinner i Nordhordland!

Det blir bønn, lovsang, tale, kollekt og mange fantastisk flotte damer, der du er en av dem! Ta med deg venninner, mødre, tanter, kjenninger, bestemødre og vær hjertelig velkommen til samlingen!

Arrangør: KvinneForum Nordhordland

En liten oppsummering av Inspirasjonskvelden 8. januar 2019

Han som virker i oss…

Endelig var kvelden kommet da KvinneForum skulle bevege seg ut av kjente møtelokaler til Midtgård bedehus på Leknes.

Ville det komme noen? Ja, det gjorde det!

Turid Angelskår ønsket oss velkommen til bedehuset. Elisabeth Halle åpnet med å minne oss på Kolosserne 3:12 -17 (v.16 La Kristi Ord få rikelig rom hos dere) og Siri Sætre Andersen presenterte KvinneForum, bønnearbeidet og visjonen vår Efeserne 3: 16 – 21. Hun sa at : Vi trenger kristne som reiser seg og ber! – og inviterte dermed alle som ønsker det til å bli med i en bønnegruppe. lovsangsgruppa leknes - 1

Lovsangsgruppen med Ingrid Helen Raunehaug ved pianoet, Ragnhild Romarheim, Marianne Romarheim og Ingrid Woldseth Kleiva, ledet oss slik at vi fikk løftet både røst og hjerte til Herren.

Åshild Mjelstad hadde laget overskriften for sin tale:

Fire modige kvinner med et oppdrag.

Hun tok utgangspunktt i Rahab, som vi leser om i Josva 2 og 6. Rahab var skjøge, hun gjorde en god avtale og hun ble stammor til Jesus.

Debora som vi leser om i Dommerne 4 og 5: Hun var dommer og profet, hun var med i krigen, hun var løsningsorientert, en modig kvinne som ledet en nasjon, hun søkte Gud og levde nær Gud.

Anna leser vi om i Lukas 2: 36 -38. Hun var enke og barnløs, hun viet sitt liv til Herren, hun var en bønnedame, hun tjente i tempelet, hun ba i 60+ år om at Jesus skulle komme og hun fikk bønnesvar.

Priskilla var teltmaker sammen med sin mann. Vi leser om henne i Apostlenes gjerninger 18:1-4, 18:26, Romerne 16:3-5, 1. Kor. 19:19, 2. Tim:4:19.

Priskilla reiser fra Rom, blir teltmaker i Korint. Paulus bodde hos dem, de ble menighetsledere i Efesos. Gud må ha sett en kvinne som er villig.

Hva kan vi lære av disse kvinnene?

Motet til Rahab og Debora, bønnen til Anna og læregaven til Priskilla. De hadde alle noe vi kan strekke oss etter, men ikke sammenligne oss med. Rahab og Anna hadde et dårlig utgangspunkt, men gikk ut i seier.

I vårt daglige liv er det lett å gå i tåken og ikke finne fram, men vi trenger å søke Gud for å lykkes, han kan lede oss opp i høyden over tåkehavet. Kanskje du spør: hva er oppdraget mitt? Begynn et stede, gjør det med glede og entusiasme. Husk at når du er i bevegelse er du lettere å bevege.

Det er ikke populært å ofre noe, men hvem har ofret mest? Jesus ofret alt, hvem har hatt den vanskeligste delen her?

For at et oppdrag skal lykkes må vi stå sammen med noen. Dele liv med medsøstre. Vi trenger hverandre! Du er viktig – for Gud og for oss! Vi er like verdifull for Gud, han ga alle sitt oppdrag og ikke noe oppdrag er viktigere enn andre. Hvordan skal din og min historie se ut? Du og jeg, vi har en spesialoppgave designet for oss, en for deg og en for meg. Tenk på hva Gud vil bruke deg til og gled deg.

 

 

Vil du være med i en bønnegruppe? Ta kontakt med kvinneforumnh@gmail.com

 

 

 

Vi inviterer til: Inspirasjonskveld!

Kjære søster!

Start 2019 med å delta på Inspirasjonskveld på Midtgård bedehus på Leknes!
Tirsdag 8. januar 2019 kl.19.00 samles vi for å inspirere hverandre til bønn og fellesskap.

Du er velkommen til enkel servering, prat og fellesskap kl.19.00. Møtet begynner kl. 19.30 det er Åshild Mjelstad som taler. Det blir lovsang, kollekt og fellesskap.

Åshild 4 - 1

Midtgård Bedehus ligger ca 10 minutters kjøring fra Knarvik, kjør inn ved første innkjøring til Leknes og kjør til du kommer til et skilt merket Hodnesdal på venstre side. Ta inn her og følg veien fram til bedehuset.

Ta med deg dine venninner, tanter, kusiner og andre kvinnelige slektninger.

Dere er alle hjertelig velkommen!

Arrangør er KvinneForum Nordhordland.

“Si, takk for alle mennesker…”

Kvinnekonferansen 2018 er historie, men opplevelsen, ordene, undervisningen, fellesskapet sitter igjen og håper vi vil bære frukt i tiden som kommer.

Siri har skrevet noen tanker om konferansen:

Vi ser tilbake med stor glede på denne helgen (26.-27.10.18) som vi fikk dele med mange fantastiske damer fra hele vår region. Temaet for helgen var bønn. Vi hadde invitert både Anne Christiansen og hennes mann Stephan til å tale til oss.
Anne talte fredag kveld og sa at hun var glad for å få komme tilbake til Nordhordland igjen. Det var godt å komme hit og tale for hun kunne merke at det var mange som hadde forberedt denne helgen i bønn. “Det er et spesielt område, dette her” sa hun. “Det finnes en gjenklang mellom himmel og jord her, det er mange som står for Guds rike” Anne hadde fått et spesielt ord ord til damene som var med i dette arbeidet. “Troskvinner – det dere setter dere fore skal lykkes for dere”.
Anne delte fra reiser både til Sør-Korea og Brasil. Det skjer mye i Guds rike der, men alt startet med bønn. I menigheten hun besøkte i Brasil er det hver uke 1500 som tar i mot Jesus.
Lørdag formiddag var det seminar med lunsj. Anne snakket da i to bolker om
“Vårt personlige bønneliv”
Hvordan få fart på det personlige bønnelivet vårt? Jo, begynn å takke for alle mennesker slik det står skrevet i 1. Tim.2. 1-2: “Si takk for alle mennesker, og be for konger og alle de som har en høy stilling…”
Hun delte om hvordan “takken” opp til Gud var med på å forløse hennes eget bønneliv. Det er viktig å finne en tid på døgnet til å be. Tidlig om morgenen kan være en fin tid, da er det få forstyrrelser rundt oss.
Det gjelder å ikke gi opp. Jak.5.16 “Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye”. Jesu eget eksempel på bønn, om at de alltid skulle be og ikke gi opp, kan vi lese om i Luk.18.1-8 om “Enken og dommeren” – og alle som så Anne stå på taler stolen og slå løs med paraplyen vil for alltid huske å ikke gi opp, men trenge seg inn på Gud i bønn.

Lørdag kveld talt Stephan Christiansen til damene. Han hadde fått et budskap med overskriften:
“Kvinner som bygger landet og vinner nasjoner for Gud er …”
1. Kvinner som ber
2. Kvinner som søker Guds rike først
3. Kvinner som gir
4. Kvinner som forkynner evangeliet
5. Misjonskvinner
6. Kvinner som leder an
7. Kvinner som er frimodige
8. Kvinner som overfører fra generasjon til generasjon
9. Kvinner som er rene
10. Kvinner som bygger familien.

Gjennom hele konferansen var det godt oppmøte og som ved alle gode møter, det var ingen som ville gå hjem igjen, for her var det godt å være. Folk melder at de gikk oppmuntret og oppbygget hjem fra samlingene – og slik vil vi gjerne at det skal være.
Hør gjerne igjennom talene en gang til, kanskje Gud minner deg på noe du skal arbeide vider med?

Opptak fra Kvinnekonferansen

Fredag 26.10 Anne Christiansen – Kveldsmøte

Lørdag 27.10 Anne Christiansen
Seminar del 1

Seminar del 2

Lørdag 27.10 Stephan Christiansen – Kveldsmøte