Sosialdistanse – men Gud er nær

Gud taler om oppmuntring, om fellesskap om omsorg i sitt Ord. I disse koronatider med pålagt sosialdistanse og savn etter familie og venner er det viktig å tenke på at Gud er den samme og vår tilgang til ham er den samme. Her er noen tanker og hilsner fra:

Siri sender dere disse ordene: Salme 27; 1-6 og Jakob 1,17

Elisabeth skriver:

Det er ei spesiell tid. Når alt rundt oss oppleves annerledes, kan av og til Guds Ord også oppleves annerledes og kanskje forstås bedre? Eller gripes bedre? Eller bare oppleves på en ny måte? Sånn opplever jeg det med noen vers. De blir liksom enda sterkere i disse dager.

«For om fjellene viker og haugene vakler, skal min godhet aldri vike fra deg, min fredspakt skal ikke vakle, sier Herren, som viser deg barmhjertighet.» Jes.54,10

Det er mye av det stabile rundt oss som vakler. Det kan nesten oppleves som et jordskjelv i livene våre. Gud sier til oss at om det stabile vakler, så er Han den samme og vi kan fortsatt stole på hans godhet og hans fred. Dette er gode ord å ha med seg i disse dager.

Ønsker for deg som leser det, at du også tar dette til deg. Det gjelder deg også!

Liv sender disse ordene til dere:

MIN FRED GIR JEG DERE……

Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Joh 14:27

Finnes det noe som står fast i denne tiden? Finnes det noe som ikke rokkes, noe som gir fred og håp, midt i denne korona-krisen, der hele verden har stoppet opp og mennesker snur seg rådvill omkring i angst og motløshet? Ja bibelen har svaret. Jesus som er selve Sannheten, sier til oss: «Min Fred gir jeg dere…… Denne freden har Jesus lagt ned i hjertet til alle kristne som tror på han. Det er ikke verdens fred, og heller ikke en fred vi prøver å produsere selv. Du har fått Jesu egen fred lagt ned i hjertet ditt. Kanskje angst og motløshet vil prøve å fange hjertet ditt, og gripe det, bruk skjoldet Guds Ord og beskytt hjertet ditt. Takk Gud for at du har fått Jesu fred, og hvil i hans ord. I Salomos Ordspråk 1:33står det:» Men hver den som hører på meg, skal bo trygt og ha ro uten flykt for noe ondt».

Bønn: «Takk Gud for at du har gitt meg din fred i hjertet mitt. Takk at denne freden er med meg overalt hvor jeg går. Takk at jeg har fred, selv om jeg noen ganger opplever å føle frykt, fordi fred er en sannhet. Jeg hører på deg, og takk for at jeg da skal bo trygt og ha ro uten frykt for noe ondt».

….. Og helt til slutt vil vi si at selv om dagene er krevende på mange forskjellige måter så er Gud den samme og når vi har gitt alt til Ham, da gir han oss alt vi trenger for dagen og dagene som kommer for Hans løfter står fast.

Vi ønsker dere en god påske, vær velsignet!

Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå?

Dette var overskriften på talen for inspirasjonskvelden på Frekhaug bedehus fredag 7. februar 2020.

Anna Rifsgård KvFo - 1 

Anna Rifsgård ønsket alle deltakerne velkommen til Frekhaug bedehus og minnet oss på 2. Kor.10, 4-5. Hun la vekt på at: Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus og han leder oss i alt som angår oss. Hun ga ordet til

 

Laila Nygård som så ut over forsamlingen oLaila N KvFo - 1g slo fast at var en stor flokk fargerike damer, som hver på sin måte har noe å bringe. Gud har skapt oss slik vi skal være! Målet med kvelden var å bygge fellesskap mellom Guds folk. Kvinner som ber sammen er viktige for å fremme Guds rike. Hun oppfordret alle til å sitte med et åpent hjerte og lytte til det som ble delt. Lovsang KvFo - 1

Kamilla Strømsbo Dale med sangere og musikere ledet oss i lovsang.

 

 

 

Liv Engebretsen KvFo - 1Liv Engebretsen presenterte arbeidet i KvinneForum og fortalte om de femten bønnegruppene som nå er i virksomhet. Hun sa: Gud trenger kvinnen til å gjøre hans arbeid. Hun kunne også fortelle at neste inspirasjonsmøte er 21. april i Betania i Knarvik ( sett av datoen allerede nå)! Og KvinneForum skal ha Bønnekonferanse 23.-24. oktober . Dette er datoer å merke av i kalenderen!

Siri S Andersen 1 KvFo - 1 Siri Sætre Andersen var kveldens taler. Hun hadde satt to spørsmål som overskrift Hvem skal jeg sende? Og Hvem vil gå?

Dette kan vi lese om i Jesaja kap. 6. Først la hun innover oss grunnlaget for alt vi er og gjør; Guds kjærlighet til alle mennesker, at vi er elsket av Ham for den vi er og ikke for det vi gjør. Hun tok utgangspunkt i Efeserne 2:4-10, at vi er frelst av bare nåde, men at han også kaller oss til gode gjerninger som Han på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i de. Vi har et evangelium å være stolt av ! Paulus skriver flere ganger om å ikke skamme seg over evangeliet. Har vi noe å skamme oss over? Det er sterke krefter i samfunnet vårt som ønsker å kneble Guds Ord og som ikke ønsker at vi kristne skal stå opp for sannheten. Lar vi oss kneble?

Så snakket hun om et ”bilde” av en topplue som dekket en krone. Vi er barn av en mektig Konge og en Allmektig Gud. Vi har fått en krone på hodet som Guds barn. Har vi en topplue som dekker kronen? Ser vi ikke hvem vi er i Kristus? Jesus er verdens lys, og han sier om oss kristne at vi og er verdens lys og jordens salt. Han har oppgaver for oss. Han ønsker å utruste oss for de oppgavene han kaller oss til. Gideon er et godt eksempel på det. Vi kan lese fortellingen om ham i Dommerne kap. 6 -7. Han så ned på seg selv og sin egen utilstrekkelighet. Men Gud trengte bare en som var villig til å gå for Ham, så ville Han utruste og gjøre under gjennom Gideons liv. Slik er det for oss også. Han trenger noen som er villig til å gå. Vi har alle fått et oppdrag: misjonsbefalingen Matteus 28:18 -20. La oss lytte til Guds røst når han kaller. La oss ikke se på egen svakhet og uoverstigelige hindringer, men la oss løfte blikket opp på Han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Han som sier: ”Jeg kommer snart – hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone!” Joh. Åp. 3:11

 

 

Nytt år, ny inspirasjonskveld

Arr. KvinneForum NordhordlandKvinneForum vil ønske deg og alle dine kvinnelige slektninger, venner og kontakter hjertelig velkommen til den først inspirasjonskvelden i det nye året.

Fredag 7. februar 2020 kl.19.00 samles vi på Frekhaud Bedehus, på Frekhaug. Frekhaug Indremisjon har invitert oss og vi gleder oss til å dele fellesskap, lovsang og Guds Ord med hverandre.

Det er Siri Sætre Andersen som skal dele Guds Ord med oss og Kamilla Strømsbo Dale som skal lede oss i lovsang.

Vi starter kvelden med kaffe, te og prat, møtet begynner kl.19.30 og slutter kl.21.30.

Vær hjertelig velkommen!

 

 

 

 

 

Lørdag kveld på Kvinnekonferansen 2019

Liv lørd. kv. - 1Liv Engebretsen ønsket velkommen til siste samling på Kvinnekonferansen. Hun minnet om tema på seminaret tidligere på dagen og ga ordet til Anne Christiansen:

I Efeserne 6,10 – 20 står det om å ta på Guds fulle rustning.

Vers 10 Bli sterke i Herren i hans veldige kraft Gud regner med sin Ånd i oss. Se på kvinnen som beskrives i Ordspråkene 31 hun har handlingskraft. Vers 16 Hun ser seg ut et jordstykke og kjøper det… Når Gud skal ha noe gjort, gir han folk tanker og når vi handler på det begynner ting å skje. Tanker fra Gud skal vi ta imot!

Eferserne 6,11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens liste knep.

Ta på er en aktiv handling. Vi må forstå at den åndelige kampen i kristenlivet er som et krigsskip. Vi er som en armé og da må vi aktivisere rustningen. Hver dag skal vi ta på oss rustningen. La oss leve åpent med troen vår. Les i Bibelen ute og hjemme. Hvor mye lar vi oss fylle av Den Hellige Ånd? Verdens ånd og Guds ånd er i krig med hverandre. Da trenger vi rustningen for å leve ut Jesus-livet. Vi må dele Jesus-livet med folk rundt oss. Om vi går med rustningen på tåler vi trykket fra verden. Vi lever i frihet i rustningen. Lær deg å ikke leve på følelser. Vi skal være i den åndelige kampen, men ikke være preget av den. Gud vil vi skal være hode og ikke hale! Frelsenshjelm beskytter vårt sinn og våre tanker. Min identitet er i Herren! Gud reiser opp sin armé!

Lørdag kveld ble avsluttet med vitnesbyrd fra flere deltakere. Gud er frigjørende og klar til å hjelpe den som ber.

Takk til Anne som inspirerte oss! Takk til hver enkelt av dere som kom og gjorde disse dagene oppløftende og gode.

 

Litt mer fra Kvinnekonferansen 2019

Laila Nygård ønsket alle velkommen til en ny og spennende dag med fellesskap og Guds Ord. Hun minte oss på talen fredag kveld og hovedtemaet om å få mer av Gud og hans kraft. Hun snakket også om hvor godt og viktig det er å stå med i bønnearbeidet, stå sammen og be for å få gjennomslag.Seminar lørdag Anne - 1

Anne Christiansen fortsatte undervisningen og snakket om hvordan vi kan ta avgjørelser: Be!
Den Hellige Ånd åpenbarer hemmeligheter om Jesus for oss. Tenk på Peter som gikk på vannet. Jesus var ikke sjokkert over at han gjorde det, men at han sank! Hva ba disiplene Jesus om? Lær oss å be! Se Lukas 11.
Å ha tid med Gud i bønn er en nødvendighet. Det er ikke luksus å være alene med Gud! Da blir jeg til større nytte. Det er jo utrolig at han vil ha alle disse bønnene, men han vil! Å gå ut til andre og ha tid alene med Gud må gå hånd i hånd. Hvor mange trengs for at en bønn skal bli hørt? EN! Ett rettferdig menneskes bønn har stor kraft. Vi retter vår bønn til den levende Gud.

Filipperne 1,9-10 Og det ber jeg om, at deres kjærlighet må blir mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag.

Vi trenger Guds innsikt og dømmekraft for å dømme om det som er rett. Vi trenger å velsigne de som krenker oss og vi får kraft til det ved å be! Vi må tillate at Gud lærer oss gjennom tøffe ting. Bli ikke såret og la ikke solen gå ned over din vrede. Vi må gi det til Herren.
Når vi flyr blir sikkerhetsprossedyren gått igjennom, vi får høre om livvester, lys, exit og surstoffmasker. Når de snakker om surstoffmaskene sier de : Ta på din egen maske først, før du hjelper andre! Hva, meg selv først? Flyverten forklarer: Du er ute avstand til å hjelpe andre om du ikke har tilgang på surstoff. Dette høres rimelig ut, ikke sant? Derfor gå på himmelsk surstoff, slik at du kan hjelpe andre. Søk Gud om visdom! Vi trenger alle å komme inn i Guds handlekraftmønster. Vi trenger å vente og lytte, det må være en del av bønnelivet vårt. Jesus skrev i sanden, kanskje var det for å vinne tid? Han snudde en vanskelig situasjon. Tenk om vi ved å vente og lytte kan snu en situasjon?
Vi trenger omvendelses kraft i Norge i dag. Paulus kom under omvendelses kraft mens han forfulgte de kristne. Vi trenger det samme nå! Gjennom våre bønner kan det skje.
Hva bruker jeg tiden min på? Tørke støv av nipsen? Holde orden i huset? Det er fint med orden, det gir fred, men er det dette jeg skal bruke tiden min på? Ha på sturstoffmasken, lad opp på Den Hellige Ånd! Vær på nett med himmelen, det er så vidunderlig attraktivt .

Apostlenes gjerninger 10,38 Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen for Gud var med ham.

Menigheten ble salvet av Gud. Det er alt vi trenger, salvet med Den Hellige Ånd for å betjene mennesker. Vi er avhengige av Herren.
Jesus har bønneemner for oss:

Lukas 6,27-28 Men til dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere.

Når vi tar hverandre for gitt har vi tid til hva som helst, vi anstrenger oss ikke. Måten jeg omgås med min ektefelle er avgjørende for om jeg får bønnesvar. Gud, lær oss å elske, vandre i kjærlighet og å be. Lær oss Gud å ha hjertets oppriktige kjærlighet til de som opptrer som mine fiender. Vi trenger ny nåde for alle mennesker. Vi ber for naboer og mennesker rundt oss. Det burde være det letteste å elske mennesker, søsken i troen, men kjøttet slår inn også her. Vi trenger virkelig å lære og be. Fortsett å be! Ved å praktisere det Jesus sier i Lukas 6,27 -31 . Må du svelge noen kameler? Gjør det!
Lev i Guds kjærlighet og vær fri, dette lærer vi gjennom bønnelivet. Ingenting må få makt over oss. Ta autoritet over livet ditt! I 1. Samuels bok 1,2 leser vi om Hanna og hennes liv og bønner som forvandlet situasjoner.
Hanna var barnløs, Pennina hennes medhustru hadde barn. Hanna ble et mobbeoffe. Hanna går igjennom lidelse, hun ber Gud om en sønn og hun lover å gi ham til Gud om hun får en. Hadde disse lidelsene en betydning for at Samuel ble den han ble? Herren kan vende alle ting til det gode. Ting som plager deg, det handler om hvordan du tar det, om du bringer det til Gud og lar Han hjelpe deg. Samuel ble til velsignelse for generasjoner, Gud vendte Hannas situasjon til det gode.
I 1. Samuels bok 2,26 og 3,7 leser vi om Samuels utvikling. Han måtte få Guds ord åpenbart for seg, slik også med oss. Vi trenger å være så bevisste på Guds Ord, det er grunnlaget for livet.
Markus 11,24 Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene dere – tro at dere har fått det, og dere skal få det.
Dette er troens bønn, en bønn etter Guds vilje. Vi må være vise når vi ber. Bønn er koblet med tilgivelse (Markus 11, 25-26) Gud vil at jeg skal be selv om jeg har fått det.
Et eksempel: Datteren kommer og ber om penger til en presang. Hun ber om dette på tirsdag, presangen skal overleveres på lørdag. Du sier ja på tirsdag og pengene får hun på lørdag. Hva om hun ber om penger til presangen onsdag, torsdag og fredag, ville du da ikke ha spurt om hun ikke hadde tillit til deg? Slik er det mellom Gud og oss og. Be, tro at du har fått det, så får du det. Hvil i tro og tillit til Gud.
Gi det indre menneske næring, få næring fra Guds Ord gjennom å høre Ordet, lese det igjen og praktisere det. Vi trenger å bli avhengige av Guds Ord.
Jesajas 38,1-10 Hiskia ble syk, profeten kom og sa at han skulle dø, men Hiskia ba og profeten kom tilbake og sa at Herren ga han femten år til å leve. Vi kan be for andre, vi kan be for mennesker som ikke ber selv. Det finnes ikke grenser for hva vi kan be for i forbønn.
Be at Satans makt skal bli brutt! Gud leter etter forbedere. Esekiel 22,30 Gud vil ikke at noen skal gå fortapt. Gud har gjort seg avhengig av våre bønner. Bring hjerterommet fram for Herren. Kristus er vår forbeder og forsoner.

 

Et tilbakeblikk på Kvinnekonferansen 2019

Åpning Kvkonf 19 - 1

Kvinnekonferansen 18. -19. Oktober 2019.

Fredag kveld.

Endelig var kvelden der som vi hadde gledet oss til i lang tid. Omtrent 150 kvinner i alle aldre hadde kommet for å høre, se, bli oppmuntret og bygd opp av taler og fellesskap. Siri Sætre Andersen åpnet med Apostlenes gjerninger 1,8 Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.
Hun ønsket hver enkelt velkommen og minnet oss på at fellesskapet er en kraftstasjon for oss.

Konferansens taler var Anne Christiansen og hun startet med å spørre om vi kunne spansk, noe ingen turde si at de kunne… Men hun hadde lært seg litt – Quiero más – jeg vil ha mer!
Gud har en menighet, den er over hele verden, men ulike ting preger menighetene og verdensdelene.
I Sør-Amerika og Latin-Amerika finner vi menighetsvekst.
I Afrika – Guds mirakelkraft, tegn og under
I Asia – bønn, særlig i Sør-Korea
I Amerika – generøsitet og giverglede
I Europa – stå i tøffe tider, utholdenhet.
I Argenntina har de hatt vekkelse i 30 år. De har bedt om menighetsvekst og Den Hellige Ånd vekker til live en lengsel etter mer – quiero mas! Tenk på enken som satte ut kar etter kar og oljen fortsatte å flyte. Det er et verk av Den Hellige Ånd, en vekkelsens ånd. Alt er mulig for Gud og han inviterer oss til å ta opp alt med ham.
Gud kalte Bolette* til å be for Lars Skrefsrud i 10 -15 år. Hun så ham i et syn og Herren ga henne utholdenhet til å be. Han var da en kriminell og langt fra Gud.
Må Den Hellige Ånd gjøre oss sultne på å be og stå sammen i Åndens verk. Vi må forstå hvorfor kraften kommer slik at vi kan transportere den videre. Alle trenger et nærvær av Jesus.
I Sør_korea ber de fra klokken 05.00 om morgenen. Tror du de bare trykker på en knapp og så står de opp og ber? Nei, de er som oss, trette om morgenen, men de opplever velsiglesen ved å be!

Apostlenes gjerninger 16, 6 -13

v.9 Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedoner som sto og kalte på ham og ba: ”Kom over til Makedonia og hjelp oss!”

Det kom et bønnerop fra Europa, det gjelder fortsatt, be for Europa, be for Balkan. Vi trenger å forstå hva Gud gjør og bli smittet av Hans gjerninger rundt om i verden. Evangeliet trenger å bli forkynt i Makedonia igjen.
I vers 13 står det: På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten, til en elv hvor vi mente det var et bønnested. Der satte vi oss ned og talte til kvinnene som var samlet.
Bønnested og kvinner, det henger sammen. Kvinner har i mange år svart på bønneropet. Norge skal være en kraftstasjon for Europa gjennom bønn. La oss be: Bygg ditt rike og gjør det gjennom meg, Herre! Be om tenåringsvekkelse, be om at media skal vise skikkelige omvendelse.
Vær kvinner som ber sammen. Søk råd hos mennesker som har fartstid hos Herren. Husk at Den Hellige Ånd er bønnens ånd!
Gud: Fyll oss med åndens og bønnens ånd!Anne C kvkonf19 - 1

Vil du høre talen? Gå til denne siden på JesusKvinner sin nettside www.jk.no

*Kvinnen hette Bolette Larsen Hinderlie.
Som ganske ung hadde hun et syn, og en røst sa til henne: “Denne vil dø som en forbryter om ingen tar på seg oppgaven med å be for ham. Han får samme skjebne som Ole Høiland om ingen ber for ham. Be du for ham, og jeg vil sende ham ut for å forkynne evangeliet for hedningene!”
Bolette ble sterkt beveget og ropte: “Jeg skal be for ham!”Det løftet holdt hun. Og mannen hun ba for var Lars Skrefsrud
. (Kilde Vårt Land) http://www.verdidebatt.no/innlegg/241776-glemte-og-diskriminerte-kvinner?side=1

Vil du vite mer? Følg med i neste uke….

Bare noen dager igjen….

Kvinnekonferansen 2019 går av stabelen fredag 18. og lørdag 19. oktober.

Det er en glede å få invitere til Kvinnekonferanse igjen! Også dette året er det Anne Christensen fra JesusKvinner som er hovedtaler og vi har bedt henne om å snakke om å Bygge Guds rike. Det er et ganske vidt og bredt tema, men da er det ekstra spennende å høre hva Gud har lagt på Anne sitt hjerte.

Programmet er som følger – og vi begynner presis (!)

Fredag 18.10 kl.19.00 Kveldsmøte

Lørdag 19.10 kl.10.00 – 14.00 med lunsj (kr.100.- for lunsjen, du kan betale med Vipps eller kontant)

Lørdag 19.10 kl.19.00 Kveldsmøte.

Ta med deg venninner, mødre, døtre, tanter, svigermødre, bestemødre og enhver kvinne du kan komme på som vil ha godt av å bli oppløftet, oppmuntret og oppbygd denne helgen.

Hjertelig velkommen!Anne Christiansen-kopi

Tanker omkring…

På styremøtene i KvinneForum pleier vi å dele noen tanker omkring et vers som Gud har minnet oss på. Denne gangen er det Liv Engebretsen som delte dette:

 

Kolosserne 1,11 Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede (v.12) skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset.

 

Vi har fått kraft fra Gud til å være utholdende, tålmodige og ha glede i bønnearbeidet han har satt oss til.

Husk på Hanna som ba stille for Herrens ansikt (1. Sam. 1;13) hennes bønn forandret hele nasjonen Israel. Når vi ber har det betydning for vårt område, selv om vi ikke ser resultatet av dette med en gang.

I Apostlenes gjerninger 16,6 – 10 leser vi at Paulus tok feil to ganger om hvor de skulle reise. Gud ved Den Hellige Ånd ledet ham på rett vei. Slik er det også med oss, går vi feil, vil Herren lede oss på rett vei.

Paulus ble ført ved Ånden til Makedonia, v.13 der møtte han kvinner som ba, var det de som hadde bedt Gud sende Paulus?

Gud legger ned i oss en hunger etter å be. Lydia v.14 tok imot ordet Paulus brakte og ble en kanal og et redskap for Gud.

Gud reiser opp en bønnehær i dag. Vi ber fram Guds verk, forstår vi hvor betydningsfullt dette er?

 

Inspirasjonskvelden 9. april 2019: Våg å stå fram!

 

Allerede i døren til den vakre Ostereide kirke ble vi tatt imot av en liten velkomskomite med søte biter. Og med en gang folket hadde kommet innenfor dørene tok det ikke lang tid før praten var i gang …Fellesskap - 1

Marit Toft - 1Marit Toft ønsket alle velkommen og delte med oss noen tanker som Gud hadde gitt henne: Opptenningsveden er helt nødvendig for å få fyr på de store vedskiene, men de store kubbene er også nødvendige for å få god fyr og oppleve varme over lengre tid. Opptenningsveden tar fort fyr, men blir den liggende alene brenner den fort opp og slukner, den gir ikke så mye lys og varme heller. Når jeg har lagt et lag med store vedskier i bunnen, legger jeg opptenningsveden på toppen. I starten brenner de alene, plutselig tar det fyr i vedskiene som har forbindelse til de små, og så forplanter det seg slik at det tar fyr i dem alle. Som kristne er vi ulike, men vi trenger hverandre for å holde flammen levende, for å være et levende fellesskap som kan gi varme til dem rundt oss. Uansett hvor små vi kan kjenne oss, så er vår flamme viktig og nødvendig, men for at andre skal få del i vår flamme, må vi ha fellesskap med dem.

Lovsangere - 1

André og Åshild Mjelstad ledet oss i lovsang.

Evy Solsvik 2 - 1Evy Solsvik delte om hva det har betydd for henne å være med i en bønnegruppe. Hun fortalte fra sin egen gruppe der kvinner fra åtte menigheter står sammen og ber. Det lå sterkt på hennes hjerte at det skjer en forandring når vi ber og sammen kan vi bringe en forandring inn i vårt nærområde når vi står sammen og løfter fram ulike områder i bønn. Vi hadde bedt mer om vi hadde visst hvor sterkt bønn virker! sa Evy.

Stine Karin Sæle - 1

Stine Karin Sæle delt med oss en nydelig sang hun har skrevet: Hjertebarn

Laila Nygård - 1

Laila Nygård informerte om hvor de forskjellige bønnegruppene holder til og sa at bønnearbeid er en måte å tjene Herren på. Vi kan ha stor frimodighet når vi ber. Gud sier: Be så skal du få! Foran alle vekkelser har det vært bønn og vi kan i bønn sette foten på Nordhordland. Gud har bare ett folk, men mange arbeidslag og vi tror at Herren fryder seg når han ser folk fra ulike menigheter ber sammen. Det handler først og fremst om hjertet. Gi deg helhjertet inn i bønn sammen med bønnegruppen!

Liv Engebretsen 2 - 1

Liv Engebretsen var kveldens hovedtaler og delte med oss både fra barndommen og fra livet med Gud i bønn og hva Gud sier om bønn i sitt ord. Hun kommer fra Kvinesdal. Hun har blitt fortalt at byggingen av bedehuset hun og familien tilhørte begynte 9. april 1940. Hva tenkte de på? Invasjonen fra Tyskland må ha gått som en alarm gjennom landet, kanskje de bygget med enda større iver når faren var overhengende?

For henne ble det en stor endring i livet da det gikk opp for henne at Gud hører hennes bønner. Ja, tenk det: Gud hører mine bønner. Når vi ber gjør Gud ordet levende. Negative tanker stanser deg, ta tak og stopp de med en gang. Matt.7:8 For den som ber, han får,… Gud har bønn på planen for alle. Matt. 6:6 Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som som er i det skjulte. Og din Far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Bønn er hjertespråket til Gud. I Åp. 3:20 … vil jeg gå inn og holde måltid… holde måltid, spise sammen, dele hjerte, slik ønsker Jesus at vi skal være sammen med ham. Å være stille innfor Herren, klarer vi det? Gud er i den skjøre stillheten, han har så mye å gi oss og han presser seg aldri på oss.

” Believe in what you pray for!” Gud vil at vi skal være utholdende og pågående. Kvinnen har sin plass i bønn. Vi husker fortellingen om kvinnen og den urettferdige dommeren? Hun gikk forbi sin egen frykt, hun plaget dommeren til hun fikk sin rett, hun var utholdende. Etter tre år med tørke ba profeten Elia om regn, han sendte tjenestegutten opp på taket sju ganger før han så en sky så stor som en knyttneve i horisonten og så kom regnet. Vi beveger Gud når vi ber, vi må ikke gi opp. Debora var en dommer i Israel Dom. 5:7 Landsbyene lå øde i Israel, de lå øde, før jeg, Debora, sto fram, sto fram som en mor i Israel. Våg å stå fram slik Debora gjorde. Stå fram, vær ikke passiv. Våkn opp; sier Debora, det skal vi også si til oss selv. Hva kan jeg gjøre for å endre, styrke mitt forhold til bønn? Det handler om prioritering. Kan jeg strekke meg i mitt bønneliv? Dette er en utfordring som krever beslutsomhet i hjertet. Våkn opp! Våg å stå fram!

 

 

Tiden er snart inne!

Det er nå ikke lenge til vi skal møtes i Ostereide kirke og bli inspirert og inspirere hverandre. I den forbindelse har vi lyst til å dele noen tanker med dere.

9. april er en historisk dato for landet vårt, da ble vi invadert og vi gikk inn i en krig som satte sitt preg på landet og forandret historien og bevisstheten om hvem vi var og hva vi ville.

Tenk om denne 9. April 2019 var starten på en ny invasjon? En invasjon av Guds kvinner som redder landet fra kamp og ufred. Den slags kamper og ufred som vi i mer overført betydning opplever i vårt velregulerte land.

Denne gangen er det kvinner som har utrustet seg med Guds Ord. Vi kan tenke oss at det er kvinner som har utrustet seg med forsyninger, de vet at dette blir en lang invasjon og en kraftig kamp. De går på for Herren Gud har utrustet dem til å innta landet. De skal ikke frykte, de skal ikke se seg engestelig omkring, for Herren er med dem slik han har sagt i sitt Ord. Hvem kan da sitte stille å se dem dra forbi? Hvem blir ikke da revet med og går med uten å se seg tilbake? For Guds kvinnehær er rikt utrustet med kjærlighet, barmhjertighet, omsorg og tilgivelse. Det er som fire bannere:

Tilgivelse for synd og ubrukte muligheter

Barmhjertighet for alle feiltrinn og alt som har vært vondt og sårende

Omsorg det utsultede hjertet og hindringer for å nå sitt potensiale.

Kjærlighet for å tett alle hull, dekke over en mengde, en ufattelig mengde av synder.

Hvert av disse bannerne er omgitt av kvinner, styrket av Herren, utnevnt av ham. De gjør sine oppgaver med glede for i ham og i fellesskapet er det godt å være. Speidere løper foran, finner de sårede og savnede – det reddes menn og barn, kvinner og alt som lever – for Herrens invasjon går fram.

Hva bunner slike tanker i? Jo, vi leser i Jes. 61:1

Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap og frigjøring for dem som er bundet,

v.2 for å rope ut et nådens år fra Herren.

Jeg har fått en oppgave av Herren!

Hva skal jeg gjøre? Forkynne et godt budskap!

Hva har Herren gitt oss?

Utrustning – Han er over meg, han har salvet meg

Hva skal jeg gjøre? Forbinde, frigjøre, rope ut frihet,

Hvem gjelder dette? De hjelpeløse, de med et knust hjerte, de som er i fangenskap og de som er bundet.

Hele dette hjelpeapparatet er nødvendig for å stable folk på beina og det er en oppgave så stor at bare tette samarbeid kan få det å fungere.

Alle områder som nevnes i dette verset er som kjernen i en spindelvev, alt henger sammen med alt og alt er nødvendig.

Å leve med et knust hjerte, hvem kan vel det? Bevar ditt hjerte, fremfor alt hva du bevarer for livet går ut i fra det.

De hjelpeløse – selv Jesus gråt når han så folket uten hyrde.

Og vi vet at fangenskap ikke er noe å trakte etter når Gud vil at vi skal leve i frihet og bli vår beste utgave.

Til det trenger vi hverandre og av den grunn har Gud gitt oss til hverandre.

Derfor kjære medsøster, sett av kvelden den 9. april kl.19.00 – 21.30 og bli med på samlingen. La oss inspirere hverandre og hjelpe hverandre til å bli en del av det Gud gjør i landet vårt idag.